VIEZE TROEP OF KOSTBARE PAPIEREN?Toen de heer en mevrouw Scholten in 2003 begonnen met de verbouwing van hun woonhuis aan de Harstenhoekweg in Scheveningen troffen ze onverwacht een extra kelder vol papier en puin aan. Het bleek om archiefstukken van een Joodse familie te gaan, die tot in de Tweede Wereldoorlog in het huis had gewoond. De documenten zijn naar het Haags Archief overgebracht en daar is alles schoongemaakt. De papieren herinneren aan het Joodse leven in Scheveningen en maken nu deel uit van een groter onderzoek dat door de universiteit van Leiden (Campus Den Haag) wordt verricht. lees verder

BEWAARPLAATSEN
Oude archieven zijn vaak aan een archiefinstelling overgedragen, die het in bruikleen krijgt of als schenking heeft opgenomen. Het Gelders Archief in Arnhem beheert een omvangrijke collectie afkomstig van Gelderse families en Huizen (kastelen en landgoederen). Het bestrijkt de hele periode vanaf de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw. De archieven bevatten ook veel materiaal over het dagelijks leven van burgers en boeren en de omstandigheden waaronder zij hebben geleefd. Dit is een niet te onderschatten aspect. De massa van de bevolking vormde immers zelf geen archief, zoals de bovenlaag dat wel deed. Zo is er op een indirecte manier veel over hen gedocumenteerd. In totaal heeft het Gelders Archief een omvang van circa 800 strekkende meter huis- en familiearchieven.


ZOEKOPDRACHT
Vragen die betrekking hebben op historisch huizenonderzoek of over particuliere- of familiearchieven gaan, zijn bij de huisdetective in goede handen. Voor onderzoek wordt een vergoeding per uur in rekening gebracht. lees verder...


Indische Nederlanders

    Stichting Indisch Familiearchief (IFA) verzamelt, registreert en beheert genealogische en iconografische informatie over Indische families en stelt deze voor onderzoekers beschikbaar. Sinds september 2009 hebben zij zich gevestigd in het stadhuis in Den Haag, waar ze een eigen plek hebben in het Gemeentearchief lees verder
advertentie:
media & research de huisdetective / disclaimer