OPROEP

Voor de inventarisatie en het ordenen van een historische collectie boeken en documenten in een particulier archief in Engeland zoeken wij een academisch opgeleide vrijwilliger, student of pensionaris met belangstelling voor historisch onderzoek. Voor een termijn van ten minste twee weken, eventueel te verlengen bij voldoening wederzijds en tegen vergoeding van gratis gastenverblijven en goede verzorging in Engeland bij Nationaal Park en zee. Ervaring in beheer van archief, bibliotheek en/of secretariaat met gebruik van computer is gewenst. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar via Carla van Beers info@familiearchieven.nl

BEWAARPLAATSEN
Oude archieven zijn vaak aan een archiefinstelling overgedragen, die het in bruikleen krijgt of als schenking heeft opgenomen. Het Gelders Archief in Arnhem beheert een omvangrijke collectie afkomstig van Gelderse families en Huizen (kastelen en landgoederen). Het bestrijkt de hele periode vanaf de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw. De archieven bevatten ook veel materiaal over het dagelijks leven van burgers en boeren en de omstandigheden waaronder zij hebben geleefd. Dit is een niet te onderschatten aspect. De massa van de bevolking vormde immers zelf geen archief, zoals de bovenlaag dat wel deed. Zo is er op een indirecte manier veel over hen gedocumenteerd. In totaal heeft het Gelders Archief een omvang van circa 800 strekkende meter huis- en familiearchieven.

Expats

    Het Expatriate Archive Centre ontstond begin jaren negentig toen een paar echtgenotes van Shell-werknemers de herinneringen van Shell-families besloten te verzamelen. Door de levens van deze expatriates liepen vaak dezelfde rode draden: om de zoveel jaar naar een ander land verhuizen om daar een nieuw leven op te bouwen. lees verder
advertentie:
media & research de huisdetective / disclaimer