WORKSHOP: Maak je eigen Familiearchief

Donderdag 2 februari 2017
Lokatie: Antiquariaat Van der Steur, Balistraat 81B, 2585 XN Den Haag

Hoe worden oude foto's, brieven en documenten in jouw familie bewaard? Is het een berg papier of een archief? Zorg er voor dat ook anderen kunnen zien waar het over gaat. lees verder
  JULIANA'S BRIEVEN

  Oktober 2016: Met het schrijven van de eerste wetenschappelijke biografie over Juliana heeft sociologe Jolande Withuis onder andere gebruik gemaakt van de vele brieven die de prinses naar haar vriendinnen stuurde. Zij kreeg deze ter inzage van de families die deze brieven bewaard hebben. Withuis kreeg geen toestemming om in het Koninklijk Huisarchief naar aanvullende informatie te zoeken en maakte daarom gebruik van alle andere bronnen. Zij heeft nauwgezet getracht duidelijk te maken wat van bronnen komt en wat haar eigen interpretatie is.

  BIJ LEVEN SCHENKEN

  Een bevriende antiquaar adviseerde Wim van Beek en Wout Spies contact op te nemen met het Amsterdams Stadsarchief en te gaan praten over de mogelijkheid om hun archief te schenken terwijl zij zelf nog in leven zijn. Het omvangrijke archief van het echtpaar Wim van Beek en Wout Spies, dat eind 2014 aan de Stadsarchief geschonken werd, is nu ge´nventariseerd.
  lees verder

  RUZIE OVER ERFGOED

  MEI 2016: Bang dat je de foto's en brieven van je overleden moeder nooit meer terugziet? Beatrijs Ritsema geeft advies in haar rubriek "Moderne Manieren" in Trouw.
  lees verder


  OPSLAGRUIMTE

  Heeft u ruimte over en wilt u deze tegen vergoeding beschikbaar stellen voor opslag van particuliere en familiearchieven? Neem contact op voor meer informatie info@familiearchieven.nladvertentie:
media & research de huisdetective / disclaimer