11-12-2014: Bij het identificeren en verwerven van particuliere archieven zijn er verschillende invalshoeken: als 'vangnet' fungeren is daar een van. Archief Ateliers organiseert een bijeenkomst in het Eemland te Amersfoort. Het begrip "participatory archives" en het project Het Bewaren Waard staan hierbij centraal. De vier rollen van een archivaris zijn door Laura Miller beschreven in haar artikel 'Counterpoint', Coming Up with Plan B: Considering the Future of Canadian Archives. lees verder


Stichting Familiearchieven Beheer i.o. onderzoekt de mogelijkheid tot het opzetten van een centraal depot voor familiearchieven. U blijft de eigenaar van het door u gedeponeerde archief en kunt uw archief blijven aanvullen. lees verder


Nieuwsgierig naar het verleden? Raadpleeg de onderzoeksgids. Op heel veel plaatsen wordt historische informatie over families en personen bewaard, maar waar kan je wat vinden? lees verder

21-10-2014: Vrijwillige hulp gezocht voor inventariseren van archief in Devon, Engeland. Doelstelling is collectie inhoudelijk beter toegankelijk te maken, te ordenen en beschrijven. Wij zoeken een Nederlandstalige vrijwilliger/ster met affiniteit tot onderwerp van huidig (PhD) onderzoek naar Schotse Hooglanders in krijgsdienst bij Schotse regimenten in de Republiek 1600-1795. Kennis van Engelse taal en ervaring met gebruik van computer is nodig om twee weken of langer te helpen, tegen bescheiden vergoeding, gratis domicilie (B&B) en vrije tijd (Dartmoor NP, natuur-historisch landschap). Antwoord SVP p/a Carla van Beers info@familiearchieven.nl
Sjouk Sytstra

De brieven van oud onderduikers die bij het echtpaar Bakker in Delft een toevlucht vonden vormen een noemenswaardig onderdeel van het archief van Sjouk Sytstra. lees verder
advertentie: