De familiearchieven-Servicedesk helpt je op weg, geeft advies en ondersteuning, houdt rekening met je wensen en gaat zorgvuldig om met de privacy. Wanneer je vragen hebt over particuliere archieven kun je vrijblijvend bellen 06 - 11 38 24 22 of mailen naar info@familiearchieven.nl


VRAAG OM ADVIES
  • Wanneer je een vraag hebt over familiearchieven, huisarchieven, particuliere archieven...

  • Wanneer je door de bomen het bos niet meer ziet en niet weet wat je met alle dozen en mappen met paperassen met familiepapieren moet doen...

  • Wanneer je niets meer terug kunt vinden en je documenten of foto's aan (klein)kinderen wil laten zien...

  • Wanneer je de geschiedenis van je familie wilt bewaren maar geen idee hebt hoe je dat het beste kunt doen...

  • Wanneer je een archief elders wilt onderbrengen en je niet weet bij welke archiefinstelling je terecht kunt...

  • Wanneer je voor een onderzoek op zoek bent naar een specifiek document, familiearchief of verhaal...

  • Wanneer je een ruimte nodig hebt waar je in alle rust je archief kunt ordenen...Sonja: "Onder dankzegging voor je advies wil ik je even melden dat het persoonlijke archief van wijlen mevrouw A.J. de Waard kon worden ondergebracht bij het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis ATRIA te Amsterdam. Vandaag heb ik de stukken langs gebracht en heb hiervoor een ontvangstbewijs ondertekend."

Het werkteam Nederlands Dagboekarchief: "Hartelijk dank voor je inspanningen om de collectie reisjournalen van Emma Beer-Sieburgh naar het NDA te krijgen, we zijn er heel blij mee."