• servicedesk

  De familiearchieven-servicedesk geeft advies op maat en zorgt voor bemiddeling en ondersteuning bij particuliere archiefvorming. Heeft u hulp nodig bij het onderbrengen of het inventariseren van een archief, neem dan per e-mail contact op met Carla van Beers via info@familiarchieven.nl

  Ook als er andere vragen zijn of als u opmerkingen of nieuws heeft kunt u een bericht sturen. Op deze website vinden belangstellenden informatie over de stand van zaken rondom familiearchieven in Nederland. Familiearchieven.nl is een onafhankelijk particulier initiatief, zonder fondsen of subsidie opgezet door Carla van Beers. Zij brengt het fenomeen van het familiearchief voor een breed publiek onder de aandacht omdat ze de betekenis van een familieverhaal wil onderstrepen en het belang van het bewaren en terugvinden van herinneringen en persoonlijke documenten extra wil benadrukken.

 • openbaarheid

  In de meeste gevallen zijn particuliere archieven via archiefinstellingen toegankelijk voor onderzoekers. Families kunnen er ook voor kiezen om het archief zelf te bewaren en het voor eigen gebruik te ontsluiten. In beide situaties houdt de servicedesk rekening met uw wensen en wordt er zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

 • referentie

  Het is niet eenvoudig om een goede plek te vinden voor een familiearchief. Er komen veel aspecten bij kijken, maar als het lukt is het subliem!

  Onder dankzegging voor je advies wil ik je even melden dat het persoonlijke archief van wijlen mevrouw A.J. de Waard kon worden ondergebracht bij het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis ATRIA te Amsterdam. Vandaag heb ik de stukken langs gebracht en heb hiervoor een ontvangstbewijs ondertekend.
  Groet en nogmaals dank
  Sonja • info@familiearchieven.nl