servicedesk
Heeft u hulp nodig bij het onderbrengen of het inventariseren van een archief, neem dan per e-mail contact op. Ook als er andere vragen zijn of als u opmerkingen of nieuws heeft kunt u daar terecht. De servicedesk geeft advies op maat en zorgt voor bemiddeling en ondersteuning bij particuliere archiefvorming.

informatie
Op deze website kunnen belangstellenden informatie vinden over de stand van zaken rondom familiearchieven in Nederland. Familiearchieven.nl is een onafhankelijk initiatief, zonder fondsen of subsidie opgezet door Carla van Beers. Zij brengt het fenomeen van het familiearchief voor een breed publiek onder de aandacht omdat ze de betekenis van een familieverhaal wil onderstrepen en het belang van het bewaren en terugvinden van herinneringen en persoonlijke documenten extra wil benadrukken.

referenties & reacties
Onder dankzegging voor je advies wil ik je even melden dat het persoonlijke archief van wijlen mevrouw A.J. de Waard kon worden ondergebracht bij het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis ATRIA te Amsterdam. Vandaag heb ik de stukken langs gebracht en heb hiervoor een ontvangstbewijs ondertekend.
Groet en nogmaals dank
Sonja

© 2007-2016
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 11-3-2016


info@familiearchieven.nlfamiliearchieven.nl benadrukt de betekenis van een familieverhaal en onderstreept het belang van het bewaren en terugvinden van herinneringen en persoonlijke documenten voor historisch, genealogisch en biografisch onderzoek.