archief 1917-2005 Alida Sjoukje SytstraTURKIJE 1964
vijf getypte en gestileerde brieven geschreven in September na een bezoek aan Ankara en Konya, waarin Sjouk verhaalt van haar ervaringen."allemaal nieuw en heerlijk" en "ik ga, als alle Turken hier, flaneren op de boulevard". Turkije inspireerde haar om weer te gaan schrijven. "toen drong het tot me door, dat ik in een heel nieuw en onbekend land was aangekomen. het land, waar Oost en West elkaar ontmoeten, waar eeuwenoude gewoonten en gebruiken voortleven naast de nieuwste technische ontwikkelingen.".MAKASSAR 1948-1950
brieven uit Makassar (Nederlands Indie). Sjouk schrijft (met de hand en met de typemachine) wekelijks een brief aan haar ouders, hierin vertelt ze over haar nieuwe leven. onderwerpen die aan bod komen zijn: het huishouden, haar werk als onderwijzeres, ziekte van haar man, de komst van kinderen, de onrustige situatie van het nieuwe Indonesie en de evacuatie terug naar Nederland.1945-1948
de schuilplaats: van 1942 tot 1945 hadden Arie en Evy Bakker-Beer onderduikers in hun huis in Delft. uit een aantal brieven uit Nederland en Israel van vrienden en ex-onderduikers laat het zich lezen hoe iedereen na de verschrikkingen van het nazi regime de draad van het leven weer tracht op te pakken. (verzameling post is niet geinventariseerd)