reizigers laten sporen na en soms laten ze hele boekwerken achter, waarin ze verslag doen van een wereld die zij persoonlijk hebben ervaren.


GRAND TOUR
de grand tour kwam in de 17e eeuw in opmars. jongelieden van goede huize sloten hun opleiding af met een langdurige reis naar Italie. onderweg hield men dagboeken bij met tekeningen en zo zijn er tal van avonturen bewaard gebleven o.a. in het Nationaal Archief, de Universiteits-bibliotheek Leiden en in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
 • meermanno.nl


 • WAARNEMINGEN
  de 24 jarige baron Carel de Vos van Steenwijk beschrijft zijn reis door Amerika 1783-1784 met uitgebreide en nauwgezette waarnemingen. zijn reisjournaal is online gezet en bevat 192 pagina´s.
 • books.google.com • SLAVENROUTE
  de West Indische Compagnie kocht slaven in verschillende gebieden aan de Afrikaanse kust waar ze forten en handelsposten hadden. de hoofdvestiging in Elmina in Ghana was voor de Hollandse schepen een strategisch punt. hier werden de slaven ingescheept voor een lange zeereis. ze gingen naar Suriname en naar de Nederlandse Antillen of werden doorverkocht. Nederland schafte de slavernij pas in 1863 af.
 • innl.nl
 • kb.nl • OVERZICHT
  16e - 19e eeuw

  Nederlanders hebben een reputatie als reizigers. kooplieden, militairen, zeelui reizen per schip en vanuit diverse havensteden zwermen ze uit over het continent. diplomaten, geleerden en kunstenaars verkennen de hele wereld. velen hebben hun reiservaring op schrift gesteld. Stichting Egodocument geeft overzicht van reisverslagen van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw.
 • egodocument.nl
 • google.books.com