reizigers laten sporen na en soms laten ze hele boekwerken achter, waarin ze verslag doen van een wereld die zij persoonlijk hebben ervaren.REISVERSLAG
het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam bewaard tal van interessante reisverslagen. deze rijk geschakeerde verzameling is in 1996 samengevat in een boek met een historische beschouwing over het reisverslag van de vijftiende tot de twintigste eeuw. auteurs: V. D. Roeper en G. J. D. Wildeman, titel: Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers.
 • hetscheepvaartmuseum.nl • OOGGETUIGEN
  bevelhebber admiraal Jan Dircksz Lam hield een journaal bij van zijn vloot waarin hij de gebeurtenissen tijdens de reis optekende. het verhaal van zijn expeditie naar de Goudkust geeft inzicht in de Nederlandse relatie met West-Afrika aan het begin van de zeventiende eeuw. het bevat unieke informatie over de contacten met de Afrikanen, over de aanval op Elmina en over de terugtocht naar de Republiek via Brazilië en de Azoren.
 • walburgpers.nl • TREKSCHUIT
  Amsterdam was in de zeventiende eeuw het middelpunt van een web van waterwegen. met kanalen en vaarten waren de Hollandse steden met elkaar verbonden. in de Gouden Eeuw ging het vervoer vooral over het water. vanuit Amsterdam ging er een trekschuit over de Haarlemmer trekvaart naar Haarlem.
 • historischnieuwsblad.nl
 • ctvzuidholland.nl • SCHEEPSJOURNAAL
  op 14 augustus 1642 vertrokken de schepen de Zeehaan en de Heemskerk onder bevel van commandeur Abel Tasman uit Batavia. met deze expeditie wilde de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het geheimzinnige Zuidland onderzoeken; Terra incognita Australis. van zijn reis en de ontmoetingen met de Maori's heeft Tasman een nauwgezet geillustreerd verslag laten maken.
 • nationaal archief
 • waanders.nl • VERMAAK
  in de zeventiende eeuw zijn er veel scheepsjournaals geschreven. ze vormen de basis voor een grote stroom reisverhalen. de meeste zeventiende-eeuwse reisverhalen passen in de traditie van lering en vermaak, schrijft Marijke Barend-van Haeften in ‘Van scheepsjournaal tot reisverhaal: een kennismaking met zeventiende-eeuwse reisteksten.’ (Literatuur 7 - 1990)
 • dbnl.org