Heb je een mooi archief dat je zelf in eigen beheer bewaard? Dan kun je gebruik maken van het online register op familiearchieven.nl

Met een vermelding in dit register ontsluit je je archief en laat je belangstellenden weten wat de inhoud ervan is. Hiermee vergroot je de toegankelijkheid voor familieleden, historisch onderzoekers, schrijvers en wetenschappers. Zo deel je informatie en lever je een bijdrage aan de verspreiding van het erfgoed.

Het adres van je eigen webpagina is: www.familiearchieven.nl/naamjouwarchief.html.
Zie hier een voorbeeld.

De familiearchieven Servicedesk plaatst je contactgegevens samen met de inventaris online. Alle contacten met geinteresseerden regel je zelf. Je behoudt de volledige regie over wie je wel of geen toegang geeft tot je archief.

Je krijgt een inzageformulier die je bezoekers kunt laten invullen. Hierin wordt aangegeven onder welke voorwaarden het archief te gebruiken is. Zo behoudt je het overzicht en kun je contact houden met degenen die je archief hebben geraadpleegd.

Heb je belangstelling? Stuur een mail naar met Carla van Beers


voorwaarden

 • Uw archief wordt in eigen beheer bewaard.

 • Het archief is goed verpakt, beschreven en genummerd.

 • De namen van nog levende personen op de inventaris/plaatsingslijst zijn geanonimiseerd.

 • Opname in het register kost 25 euro per jaar


  zomeraanbieding 2022
  De eerste 7 aanmeldingen worden gratis geplaatst en kunnen vijf jaar lang kosteloos online blijven staan.
  • A
   B
   C
   D
   E
   F
   G
   H
   I
   J
   K
   L
   M
   N
   O
   P
   R
   S
   Sjouk Sytstra
   T
   U
   V
   W
   X
   Y
   Z