Bezoek aan het koetshuis op Landgoed Prattenburg

  12-7-2022 brengt de Familiearchieven-Servicedesk een bezoek aan Huis Prattenburg in Rhenen, waar het eeuwenoude familie- en huisarchief van familie Van Asch van Wijck bewaard wordt. Archivaris Charlotte Schuitemaker geeft uitleg over het digitaliseringsproces van de documenten, die in 2023 grotendeels ontsloten worden. De originele stukken blijven in de archiefkasten op het landgoed opgeborgen en de digitale versie zal voor belangstellenden online in te zien zijn. Papieren die van grote historische betekenis zijn worden voor tentoonstellingen aan musea uitgeleend. >>>


  Evenement op het gebied van familiegeschiedenis

  25-6-2022 is de Familiearchieven-Servicedesk tussen 10:30 en 17:00 uur met een informatietafel over vrouwengenealogie & familiearchief aanwezig bij het Famillement in het DeLaMar theater in Amsterdam. Het Famillement is de grootste informatiemarkt met lezingen en workshops op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland. Het wordt georganiseerd door het Centrum voor familiegeschiedenis, dit jaar in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam. In 2022 is het hoofdthema Migratie en Identiteit. >>>


  Bijeenkomst van het Kennisplatform voor Particuliere Archieven

  07-02-2022 Het onderwerp is "Waarom moet de particulier archiveren" | 07-03-2022 Het thema is “Archiefprincipes onder de loep genomen" | 21-04-2022 De derde bijeenkomst gaat over "Wat is het publiek van archieven?" | De Familiearchieven-Servicedesk neemt deel aan drie online discussiebijeenkomsten, georganiseerd door Maarten Brinkerink en Maarten Zeinstra, op het Kennisplatform voor Particuliere Archieven. Dit platform richt zich op (innovatieve) waarderings-, selectie- en ontsluitingsmethoden van analoge en digitale particuliere archieven en collecties. Zeinstra en Brinkerink werken aan een “Handreiking gezamenlijke zorg voor particuliere archieven van makers in de cultuursector". >>>


  LEZING: Het erven, beheren & ordenen van een familiearchief

  10-9-2020 DELFGAUW | geeft de Familiearchieven-Servicedesk een Lezing over het ordenen van het familiearchief voor de N.G.V. Delfland in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum Delfgauw, aanvang 20.00 uur.| Het familiearchief is een onderdeel van de identiteit van je familie. Je geeft erfgoed een plaats door niet alleen naar het verleden te kijken, maar vooral ook naar de toekomst… Kortom, je wilt verhalen delen en informatie toegankelijk maken voor familieleden, onderzoekers en belangstellenden. Het beheren en ordenen van een familiearchief is een mooie taak, een belangrijke hobby of zelfs een missie. Begin daarom niet morgen, maar vandaag. Wij hebben in deze tijd meer mogelijkheden dan onze (voor)ouders ooit gehad hebben


  Studiedag over vroegmoderne familiearchieven

  3-9-2019 is de Familiearchieven-Servicedesk aanwezig bij de studiedag: Familieschatten | De bronnen van vroegmoderne familiearchieven. in de Aula van het Arenbergkasteel in Heverlee (Belgie). Archivarissen en onderzoekers kijken naar de tot standkoming, functie en evolutie van belangrijke vroegmoderne documententypes in familiearchieven, vanaf de 15e eeuw. Hoe staan deze bronnen in relatie tot de handelingen, activiteiten en sociale status van de families die ze vormden en welke incentives en noden vormden de aanleiding voor de ontwikkeling van nieuwe documententypes? Het programma wordt ingeleid door em. prof. dr. Eric Ketelaar met een Key-note lezing, getiteld "Familiearchieven: eenheid in verscheidenheid". De sprekers zijn Christophe Schellekens, Klaas van Gelder, Sophie Onghena, Pierre-Jean Niebens, Joke Bungeneers, Carine Goossens en Hendrik Callewier. De dag is georganiseerd door het Rijksarchief en de onderzoeksgroep -Nieuwe Tijd- van de Katholieke Universiteit te Leuven. >>>


  Informatie-ochtend bij het Expatriate Archive Centre

  19-6-2019 bezoekt de Familiearchieven-Servicedesk de informatie ochtend van het Expatriate Archive Centre, om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. PR Manager Kelly Merks en directeur Kristine Racina vertellen over het werk van het E.A.C. Sinds de oprichting in 2008 zetelt -the home for expat life stories- in Den Haag. Ze verzamelen, bewaren en ontsluiten egodocumenten van expatriates. De 130 familiearchieven en 5 archieven van organisaties zijn uitsluitend op aanvraag te raadplegen. Het materiaal is geschikt voor wetenschappelijk onderzoek en het publiceren van (non)fictie. Het EAC is als particuliere archiefinstelling met een wereldwijd bereik een uniek fenomeen in Nederland. >>>


  Bijeenkomst van het Platform Particuliere Archieven

  28-3-2019 is de Familiearchieven-Servicedesk in het Stadsarchief Rotterdam, waar het Platform voor Particuliere Archieven een bijeenkomst houdt. Sinds 2005 organiseert het P.P.A. open middagen voor uitwisseling van kennis & informatie met discussie. Deze keer over migranten geschiedenis met als titel Nieuwe aanwinsten, archieven van migranten. Het P.P.A. wil aandacht vragen voor het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van bronnen die de komst, de geschiedenis, de cultuur, de emancipatie e.d. van diverse migrantengroepen in Nederland documenteren. Vinden migranten zichzelf eigenlijk wel terug in de Nederlandse archieven? De sprekers zijn: Maartje van de Kamp Universiteit Leiden; Marie Claire Dangerfield Stadsarchief Rotterdam; Mitchell Esajas The Black Archives Amsterdam; Milena Mulders van het pop-up Migratiemuseum Heerlen. Tijdens de bijeenkomst komt de term Activist Archivist naar voren en wordt het duidelijk hoe belangrijk het is om archieven in particulier beheer te kunnen houden. >>>


  NIEUW: Hedendaagse handleiding voor familiearchieven

  10-7-2018 lanceert de Familiearchieven-Servicedesk een handleiding voor het maken van een familiearchief. Het boekje biedt uitkomst voor iedereen die thuis een archief wil ordenen, verpakken en ontsluiten, zodat het doorgegeven kan worden aan de volgende generatie. Aan de hand van zeven stappen krijg je een helder en beknopt overzicht van de aanpak. Geillustreerd met voorbeelden, 47 bladzijdes. >>>


  Bezoek aan kasteel Twickel

  7-6-2018 brengt de Familiearchieven-Servicedesk een bezoek aan het huisarchief van kasteel Twickel in Delden voor een kennismaking met Aafke Brunt, archivaris van het oudste Huisarchief in Nederland. In 1993 verscheen de inventaris van het Huisarchief Twickel 1133-1975, een uit zeven delen bestaand boekwerk. De inventaris is gedigitaliseerd en kan online geraadpleegd worden. >>>


  Bezoek aan kasteel Duivenvoorde

  5-6-2018 krijgt de Familiearchieven-Servicedesk een rondleiding op Kasteel Duivenvoorde. Fredriek Dufour-Briët geeft uitleg over het huisarchief 1850-1960 dat zij beheert. De oudere stukken zijn overgedragen aan het Nationaal Archief te Den Haag. In het kasteel bevinden zich nog originele archiefkasten van de oud bewoners: een Cartonnier (kast met kartonnen lades) en boekenkast met gaas en bespanning. >>>


  Schenking van 41 reisjournalen aan Dagboekarchief

  7-3-2018 haalt de Familiearchieven-Servicedesk Nederlandse reisjournalen 1953-1976 op in Engeland. Emma Beer-Sieburgh vierde al haar vakanties in het Verenigd Koninkrijk. In het dagelijks leven was ze lerares natuurkunde op een middelbare school, eerst in Dordrecht en daarna in Amsterdam. Van elke reis die ze maakte kwam er een verslag met uitgebreid beeldmateriaal. De 41 banden worden door de nicht van Emma Beer-Sieburgh geschonken aan het Dagboek Archief in Amsterdam. >>>