De Familiearchieven-Servicedesk verzamelt nieuws uit diverse media op het gebied van particuliere archiefvorming. De informatie is afkomstig van diverse organisaties, instellingen of personen.
1898-1999 | 2000-2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2019 |  Studiedag: bronnenrijkdom van vroegmoderne familiearchieven

  3-9-2019 is de Familiearchieven-Servicedesk aanwezig bij de studiedag: FAMILIESCHATTEN | DE BRONNENRIJKDOM VAN VROEGMODERNE FAMILIEARCHIEVEN in de Aula van het Arenbergkasteel in Heverlee (Belgie). Archivarissen en onderzoekers kijken naar de tot standkoming, functie en evolutie van belangrijke vroegmoderne documententypes in familiearchieven, vanaf de 15e eeuw. Hoe staan deze bronnen in relatie tot de handelingen, activiteiten en sociale status van de families die ze vormden en welke incentives en noden vormden de aanleiding voor de ontwikkeling van nieuwe documententypes? Het programma wordt ingeleid door em. prof. dr. Eric Ketelaar met een Key-note lezing, getiteld "Familiearchieven: eenheid in verscheidenheid". De sprekers zijn Christophe Schellekens, Klaas van Gelder, Sophie Onghena, Pierre-Jean Niebens, Joke Bungeneers, Carine Goossens en Hendrik Callewier. De dag is georganiseerd door het Rijksarchief en de onderzoeksgroep -Nieuwe Tijd- van de Katholieke Universiteit te Leuven. lees verder


  Informatie-ochtend bij het Expatriate Archive Centre

  19-6-2019 bezoekt de Familiearchieven-Servicedesk de informatie ochtend van het Expatriate Archive Centre, om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. PR Manager Kelly Merks en directeur Kristine Racina vertellen over het werk van het EAC. Sinds de oprichting in 2008 zetelt -the home for expat life stories- in Den Haag. Ze verzamelen, bewaren en ontsluiten egodocumenten van expatriates. De 130 familiearchieven en 5 archieven van organisaties zijn uitsluitend op aanvraag te raadplegen. Het materiaal is geschikt voor wetenschappelijk onderzoek en het publiceren van (non)fictie. Het EAC is als particuliere archiefinstelling met een wereldwijd bereik een uniek fenomeen in Nederland. >>>


  Bijeenkomst: Platform Particuliere Archieven

  28-3-2019 is de Familiearchieven-Servicedesk in het Stadsarchief Rotterdam, waar het Platform voor Particuliere Archieven een bijeenkomst houdt. Sinds 2005 organiseert het PPA open middagen voor uitwisseling van kennis & informatie met discussie. Deze keer over migranten geschiedenis met als titel NIEUWE AANWINSTEN | ARCHIEVEN VAN MIGRANTEN. Het PPA wil aandacht vragen voor het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van bronnen die de komst, de geschiedenis, de cultuur, de emancipatie e.d. van diverse migrantengroepen in Nederland documenteren. Vinden migranten zichzelf eigenlijk wel terug in de Nederlandse archieven? De sprekers zijn: Maartje van de Kamp Universiteit Leiden; Marie Claire Dangerfield Stadsarchief Rotterdam; Mitchell Esajas The Black Archives Amsterdam; Milena Mulders van het pop-up Migratiemuseum Heerlen. Tijdens de bijeenkomst komt de term Activist Archivist naar voren en wordt het duidelijk hoe belangrijk het is om archieven in particulier beheer te kunnen houden. meer over PPA


  NIEUW: Hedendaagse handleiding voor familiearchieven

  10-7-2018 lanceert de Familiearchieven-Servicedesk een handleiding voor het maken van een familiearchief. Het boekje biedt uitkomst voor iedereen die thuis een archief wil ordenen, verpakken en ontsluiten. Aan de hand van zeven stappen krijg je een helder en beknopt overzicht van de aanpak. Geillustreerd met voorbeelden, 47 bladzijdes. lees verder


  Werkbezoek kasteel Twickel

  7-6-2018 brengt de Familiearchieven-Servicedesk een werkbezoek aan het huisarchief van kasteel Twickel in Delden voor een kennismaking met Aafke Brunt, archivaris van het oudste Huisarchief in Nederland. In 1993 verscheen de inventaris van het Huisarchief Twickel 1133-1975, een uit zeven delen bestaand boekwerk, het is gedigitaliseerd en kan online geraadpleegd worden. >>>


  Werkbezoek kasteel Duivenvoorde

  5-6-2018 krijgt de Familiearchieven-Servicedesk een rondleiding op Kasteel Duivenvoorde. Fredriek Dufour-Brit geeft uitleg over het huisarchief 1850-1960 dat zij beheert. De oudere stukken zijn overgedragen aan het Nationaal Archief te Den Haag. In het kasteel bevinden zich nog originele archiefkasten van de oud bewoners: een Cartonnier (kast met kartonnen lades) en boekenkast met gaas en bespanning. >>>


  Schenking van 41 reisjournalen aan Dagboekarchief

  7-3-2018 haalt de Familiearchieven-Servicedesk Nederlandse reisjournalen 1953-1976 op in Engeland. Emma Beer-Sieburgh vierde al haar vakanties in het Verenigd Koninkrijk. In het dagelijks leven was ze lerares natuurkunde op een middelbare school, eerst in Dordrecht en daarna in Amsterdam. Van elke reis die ze maakte kwam er een verslag met uitgebreid beeldmateriaal. De 41 banden worden door de nicht van Emma Beer-Sieburgh geschonken aan het Dagboek Archief in Amsterdam. lees verder