Familie lijnen: in het erfrecht wordt de graad van verwantschap bepaald door het getal der geboorten die de bloedverwantschap hebben veroorzaakt. Een kind is een bloedverwant van zijn ouders in de eerste graad, en van zijn grootouders in de tweede graad. Broers en zussen zijn verwant in de tweede graad. Ooms en tantes van een persoon is de derde graad en volle neven en nichten zijn bloedverwanten in de vierde graad.