wie schrijft die blijft. stukken die geschreven zijn vanuit een persoonlijk perspectief blijven boeien omdat ze de wereld van een schrijver en een tijd weergeven.LEVENSBOEK
Iedere organisatie kan in jouw regio eigenaar worden van een Levens-boeken-project! Je bent van harte uitgenodigd. Het project geeft ouderen de gelegenheid om samen met een vrijwilliger zijn of haar levensverhaal in boekvorm op te tekenen. Alle hoogte- en dieptepunten passeren de revue. Hierbij blijkt dat de dieptepunten ook mooie kanten hebben gekend en dat het totale leven heel waardevol is geweest.
 • levensboeken.com
 • handboek levensboeken
 • Mijn leven in kaarten • LOGBOEK
  op 11 november 2011 verscheen het nieuwe boek van Connie Palmen, Logboek van een onbarmhartig jaar. na de dood van haar tweede man, Hans van Mierlo (1931-2010) schreef Conny Palmen een logboek om vooral niets te vergeten. het is een novelle en een aangrijpend verslag van de hunkering naar een verdwenen lichaam, van zelfverlies, woede, en van liefdevolle herinneringen aan een prachtige man.
 • conniepalmen.nl
 • logboek van een onbarmhartig jaar • DE SCHRIJVER
  het begrip egodocument staat voor autobiografische teksten, zoals memoires, dagboeken, brieven en reisverslagen. de term werd rond 1955 bedacht door de historicus Jacques Presser. hij definieerde egodocumenten als teksten waarin de 'ik', de schrijver, als schrijvend en beschrijvend subject voortdurend in de tekst aanwezig is.
  het woord egodocumenten wordt tegenwoordig ook wel gebruikt voor juridische, administratieve of andere teksten die autobiografische informatie bevatten.
 • egodocument.net
 • J. Presser • ARCHIEF
  het Nederlands Dagboekarchief is op zoek naar egodocumenten ´verweesde´ dagboeken, gevonden op zolder of op een rommelmarkt, gekregen via een nalatenschap of een inboedel, etc. dagboeken, correspondenties, memoires en poëziealbums waar eigenlijk niemand raad mee weet, maar die je ook niet zomaar wegdoet.
 • dagboekarchief.nl • AUTOBIOGRAFIE
  door te schrijven krijgen patiënten controle over hun eigen levensverhaal. narratieve psychologie is een stroming in de wetenschap. autobiografisch schrijven is daar een onderdeel van. wanneer mensen hun levensverhaal op schrijven kunnen ze tot inzicht komen en zijn ze in staat om aan nieuwe hoofdstukken te beginnen.
 • trouw.nl • PIECE OF FAMILY
  2007: internet is een perfecte manier om met elkaar te communiceren. met 'piece of family' wil Sanne Kistemaker families dichter bij elkaar brengen. ze bedacht een communicatiemiddel waarmee ouderen op een heel simpele manier via een familie-weblog contact kunnen onderhouden met hun familie. het is een opschrijfboek met in de kaft een scanner.
 • kistemaker.blogspot.com
 • blogger.com