wie schrijft die blijft. stukken die geschreven zijn vanuit een persoonlijk perspectief blijven boeien omdat ze de wereld van een schrijver en een tijd weergeven.FAMILIELEVEN
Getekend dagboek waarin Jacob van der Hoeden van 1921-1934 de ontwikkeling van zijn vier kinderen bijhoudt. Jacob werd op 1 juli 1891 te Utrecht geboren en was veearts en later werkzaam als bacterioloog in het Stads Academisch Ziekenhuis te Utrecht. hij geeft een beeld van het leven van een doorsnee Nederlandse familie. er komt ook een passage voor over antisemitisme en de relatie van joden en niet joden.
 • jhm.nl • BEKEERINGSWEG
  de bekeeringsweg van M. Alberti, getiteld "schrijft het voor een navolgend geslacht", benevens eenige brieven en een werkje over het verloren en gevonden paradijs bevat 16 pagina´s en omvat een periode van tientallen jaren het voorwoord is gedateerd op 18 september 1922 in Lienden.
 • familiealberti.nl • POESIE ALBUM
  in een poesiealbum worden kleine gedichten en versjes van vrienden verzameld. meisjes van 4 tot 12 jaar vragen aan familieleden, buren, vrienden en leraren of ze een stukje willen schrijven. het is vaak een versierd versje op rijm voorzien van een of meerdere poesieplaatjes. daarna wordt het album teruggegeven aan de eigenares. het poesiealbum vindt haar oorsprong in het liber amicorum.
 • poesiealbumsite.com • WENSEN
  in Maart 1945 begon Arie Bakker "met de eindstreep in zicht" aan zijn verzameling naoorlogse wensen. het zou betekenen dat er een einde kwam aan de periode van zijn leven met onderduikers in huis. het is een klein notitieboekje met aantekeningen met wensen voor kleding, huishoudelijke artikelen, boeken, boekenkast en grote wensen zoals: rust en baas in eigen huis, geen gevaar voor razzia, rustig kunnen fietsen (zonder vordering), beperkte individuele verantwoordelijkheid, volop warmte (tegen dooie vingers), licht, gas, erg voedzaam eten, chocola, cigaretten, goede film, schouwburg.
 • archief Sjouk Sytstra