wie schrijft die blijft. stukken die geschreven zijn vanuit een persoonlijk perspectief blijven boeien omdat ze de wereld van een schrijver en een tijd weergeven.GESCHREVEN PORTRET
in de achttiende eeuw is het schrijven van een zelfportret of het schrijven van een portret van een geliefd persoon erg in de mode. ze zijn vaak interessanter dan getekende of geschilderde portretten omdat er veel van het karakter van een persoon in naar voren komt.
 • slotzuylen.nl
 • hetutrechtsarchief.nl • GENEALOGIE
  na het overlijden van Pieter de Clercq (1661-1730) is diens gelijknamige zoon begonnen met het schrijven van een geslagt register, waarin hij alle nakomelingen noteert van zijn ouders, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. het wordt door de volgende generaties voortgezet
 • familieleclerq.nl
 • MEMOIRES
  VOC-koopman en -bestuurder Hendrik Breton (1722-1792) speelt een belangrijke rol in de gecompliceerde machtsverhoudingen op Java. na vijftig jaar keert hij terug naar de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. twee van Breton gedenkschriften zijn vrijwel integraal afgedrukt en hertaald in modern Nederlands. Ze werpen een nieuw licht op de corruptie in hoge VOC-kringen en op de teloorgang van de verenigde Oost-Indische Compagnie in de achttiende eeuw. de memoires zijn te boek gesteld in 2003 door Anne Doedens & Liek Mulder (red.)
 • vialibris.nl
 • AFSCHEID
  haar naam is C., E. van der (van der P.-), ze is 59 jaar en schrijft over de ziekte en het sterven van haar man, stiefzoon, moeder en broer. het zijn herinneringen uit 1745. (een kopie) bewaarplaats: Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, Amsterdam.
 • aletta.nu