wie schrijft die blijft. stukken die geschreven zijn vanuit een persoonlijk perspectief blijven boeien omdat ze de wereld van een schrijver en een tijd weergeven.FAMILIEKRONIEK
op verzoek van zijn vrouw Fijtje schreef de rederijker Jan Kolm van ca 1618-1630 in het Gedenckboek over zijn gezin. hij beschrijft en schildert zeer liefdevolle tafereeltjes van zijn kinderen. Kolm overleefde 2 echtgenotes en 3 van zijn kinderen stierven op jonge leeftijd. het met de hand geschreven boek bevat ook toneelstukken, huwelijksgedichten en nieuwjaarswensen.
 • stadsarchief.amsterdam.nl • VRIENDEN
  elf alba amicorum (vriendenboeken) afkomstig van de Friese familie Van Harinxma thoe Slooten dateren uit 16de en 17de eeuw. ze zijn lux uitgevoerd en in een voortreffelijke staat bewaard gebleven. ze bevatten een schat aan wapenschilderingen en andere illustraties die deels door lokale Friese kunstenaars vervaardigd zijn. bewaarplaats: Koninklijke Bibliotheek
 • kb.nl
 • vrouwenalba.wordpress.com
 • RIJFELARIJBOEKJE
  het boekje met spelregels voor een illegale loterij uit het begin van de zeventiende eeuw geeft persoonlijke informatie. naast de prijzen is er ook een lijst van de deelnemers opgenomen.
  op een geheime plaats worden drie dobbelstenen geworpen, tot drie maal toe. degene die de hoogste ogen gooit, is de winnaar van de eerste prijs.
 • stadsarchief.amsterdam.nl
 • BOERENSTAND
  het aantekeningenboek van Dirck Jansz. (geboren 1578 of 1579) is een van de oudste egodocumenten geschreven door een vertegenwoordiger van de boerenstand. het is een bonte verzameling van nieuws en nieuwtjes, familieberichten, buurtpraatjes, gedichten, spreuken, moppen, het weer, de landbouwwerkzaamheden, de stand van het gewas en de uitslag van de oogst (St. Annaparochie in Het Bildt 1604-1636). het is in boekvorm uitgegeven door uitgeverij Verloren.
 • verloren.nl