DISCLAIMER | HUISDETECTIVE.NL | PIETHEINSTRAAT.NL | FAMILIEARCHIEVEN.NL


  CARLA VAN BEERS (1957) PUBLICEERT ALS HUIS-DETECTIVE WEBSITES EN BOEKEN, DAARNAAST WERKT ZE IN OPDRACHT VOOR EN MET DERDEN AAN ANDERE PROJECTEN.

  1. Privacy
  De gegevens van opdrachtgevers worden met niemand gedeeld. Alle privacyregels worden uiteraard gerespecteerd. Over onderzoek in opdracht wordt niets medegedeeld of gepubliceerd tenzij overeengekomen is om het werk openbaar te maken.

  2. Anoniem
  Iedere persoon die meewerkt aan een onderzoek mag er van uit gaan dat de door hem/haar gegeven informatie gebruikt kan worden voor publicatie en zal tijdens een interview aangeven wanneer iets niet voor de openbaarheid bestemd is. Personen die niet met eigen naam in een publicatie genoemd willen worden, zullen geanonimiseerd worden.

  3. Persoonlijke levenssfeer
  Personen die overleden zijn hebben geen privacy. De Huisdetective zal vrij over hen kunnen schrijven, mits de persoonlijke levenssfeer van de nabestaanden hierdoor niet onevenredig geschaad wordt. Namen van personen die al bekend zijn (omdat zij in andere publicaties genoemd worden) kunnen zonder toestemming vermeld worden.

  4. Onrechtmatig gebruik
  Alle informatie in de door De Huisdetective gemaakte boeken en websites is zeer zorgvuldig geplaatst, mocht je van mening zijn dat er sprake is van onrechtmatig gebruik neem dan zo spoedig mogelijk contact op per
  e-mail.

  5. Aansprakelijkheid
  Publicaties van De Huisdetective zijn gemaakt met informatie uit eigen (archief)onderzoek, aangevuld met informatie uit boeken en van het internet. Ondanks de nauwkeurigheid bij het samenstellen van het materiaal, kan de informatie incorrect of incompleet zijn. De Huisdetective is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van haar boeken of websites.

  6. Inzage in tekst
  De Huisdetective heeft geen verborgen agenda, zij is onafhankelijk en integer. Ze schrijft om het leven te lezen, te herinneren, te herdenken, te begrijpen en te delen. Daarbij vermeldt ze de graadpleegde bronnen en noemt de namen van de personen die haar geholpen hebben. Voorafgaand aan de publicatie, kunnen betrokkenen inzage vragen in de tekst.
  7. Naamsvermelding Wanneer de Huisdetective betaald onderzoek verricht voor derden doet zij dit anoniem. Zij geeft informatie door met bronvermeldingen, maar neemt geen deel aan het onderzoek van de opdrachtgever. In dit geval is naamsvermelding van De Huisdetective of Carla van Beers niet toegestaan. In overleg zijn er uitzonderingen.

  8. (Beeld)citaten
  Alle rechten van teksten, afbeeldingen en ontwerp van de publicaties van De Huisdetective behoren toe aan Carla van Beers, met uitzondering van alle (beeld)citaten van externe bronnen waarnaar verwezen wordt, dit valt onder het copyright van de respectievelijke eigenaars.

  9. Copyrights
  De inhoud van de door De Huisdetective gemaakte boeken en websites als: huisdetective.nl, familiearchieven.nl, pietheinstraat.nl, pietheinstraat119denhaag.nl, carlavanbeers.nl en diary1944.wordpress.com dient alleen gebruikt te worden voor algemene informatiedoeleinden en mag niet zonder toestemming openbaar gemaakt of verveelvuldigd worden door anderen.

  december 2020