terug naar huisdetective.nl / pietheinstraat.nl / familiearchieven.nl


  Specialiteit:
  Carla van Beers richt zich op matriarchaal erfgoed, familie-archieven en inter-generationele overdracht uit de 19e en 20e eeuw. Zij werkt zelfstandig en in opdracht, niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Het bureau is bij de Kamer van Koophandel te Den Haag ingeschreven onder nummer 67110290

  Privacy:
  Je gegevens worden met niemand gedeeld. Je privacy wordt uiteraard gerespecteerd. Over onderzoek in opdracht wordt niets gepubliceerd tenzij overeengekomen is om het werk openbaar te maken.

  Disclaimer:
  Alle informatie in de door de Huisdetective gemaakte boeken en websites is zeer zorgvuldig geplaatst, mocht je van mening zijn dat er sprake is van onrechtmatig gebruik neem dan zo spoedig mogelijk contact op per e-mail. De websites bevatten, naast content uit eigen (archief)onderzoek, een compilatie van informatie gevonden op het internet. Ondanks de nauwkeurigheid bij het samenstellen en online zetten van het materiaal, kan de informatie incorrect of incompleet zijn. De Huisdetective is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van haar websites.  Copyrights:
  De inhoud van de door de Huisdetective gemaakte boeken en websites als: huisdetective.nl, familiearchieven.nl, pietheinstraat.nl en pietheinstraat119denhaag.nl dient alleen gebruikt te worden voor algemene informatiedoeleinden en mag niet zonder toestemming openbaar gemaakt of verveelvuldigd worden door anderen. Alle inhoud van teksten, afbeeldingen en ontwerp is van Carla van Beers, met uitzondering van alle (beeld)citaten van externe bronnen waarnaar verwezen wordt, dit valt onder het copyright van de respectievelijke eigenaars. De Huisdetective is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden.