persoonlijke belevenissen worden aan het papier toevertrouwd.
kleine en grote gebeurtenissen krijgen zo een plaats in een chronologisch verhaal.


EUROPA
In 1952 verbindt Max Kohnstamm (1914-2010) zich aan de missie van Jean Monnet, de founding father van de Europese integratie. Via het invloedrijke transnationale netwerk van Monnet krijgt hij toegang tot de hoogste niveaus in de machtscentra van Bonn, Parijs, Londen en Washington. De dagboeken van Max Kohnstamm werpen een nieuw licht op de Europese integratie in de jaren vijftig en zestig. Zijn aantekeningen gaan over een cruciale episode waarin het Europa van de 21e eeuw schoksgewijs haar vorm kreeg. In twee delen beschreven (1953-57 en 1958-63) in boekvorm door Mathieu Segers
 • uitgeverijboom.nl • GENERATIES
  "Wat had ik een diep en groot medelijden met mijn kleinkinderen die in deze tijd opgroeien. Arme, arme jonge mensen.... Ik ben werkelijk helemaal ontdaan en moet het opschrijven." In 1976 kreeg Bep Nagel-Tierolff (1906-1998) behoefte om dingen op te schrijven. "niet omdat die dingen ook maar in het minst belangrijk zijn; er zijn echt onbenullige voorvalletjes bij. Ik schreef ze op omdat ik het leuk en prettig vond ze op te schrijven, maar waarom ik dat prettig vond, weet ik niet." het instituut voor vrouwengeschiedenis ALETTA bewaart meer dagboeken van vrouwen.
 • Bep Nagel-Tierolff
 • aletta.nu


 • POLITIEK
  P.J.M. Aalberse (1871-1948) begon als student in Leiden dagboekaantekeningen te maken en ging daarmee door (met veel onderbrekingen) tot een half jaar voor zijn dood. de katholieke politicus Aalberse, kamerlid sinds 1903, was de eerste minister van Sociale Zaken (1918-1925). hij bracht een aantal belangrijke sociale wetten tot stand. zijn dagboeken bieden een belangwekkende blik achter de politieke schermen. dit boeiende egodocument biedt echter veel meer dan alleen politieke informatie.
 • inghist.nl • JAPPENKAMP
  Hans la Bastide zat in de laatste klas van de HBS toen Japan Pearl Harbour aanviel. Nederlands Indië verklaarde vrijwel direct de oorlog aan Japan. Hans werd opgeroepen voor het KNIL en krijgsgevangen gemaakt. de eerste tijd verbleef hij in een kamp bij Tjilatjap, Java. begin 1943 werd hij overgebracht naar Birma.
  zijn dagboek was een strohalm waarmee hij zijn zelfrespect overeind hield. het verhaal is samengesteld door Jan Bakker
 • Hans la Bastide • NAZI-TIJD
  vanaf haar 13e verjaardag houdt Anne Frank een dagboek bij. de laatste dag is 1 augustus 1944. drie dagen later zijn de onderduikers (Prinsengracht, Amsterdam) verraden en worden ze met een overvalwagen afgevoerd. in maart 1945 sterft ze in het concentratiekamp Bergen-Belsen. het dagboek van Anne is het meest bekende oorlogsdagboek geworden. veel dagboeken uit de periode 1940-45 worden bewaard bij het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD) maar ook particulieren en andere instellingen publiceren oorlogsdagboeken.
 • annefrank.org
 • Elly Hillesum
 • Mw. Feringa-Noordhoff
 • niod.nl