persoonlijke belevenissen worden aan het papier toevertrouwd.
kleine en grote gebeurtenissen krijgen zo een plaats in een chronologisch verhaal.VRIJE VROUW
het dagboek van Frederike van Uildriks geeft een beeld van de positieve invloed die zij heeft ondergaan van de inzet door onderwijzers, (hoog)leraren en onderwijshervormers voor het onderwijs aan meisjes. zij schrijft over de dagelijkse ‘dingen die gebeuren’. het is geen doorsnee vrouwenleven. Frederike heeft een afwijkende levensstijl en door haar ongewone keuzes is haar dagboek een zeer boeiend document.
 • frederikevanuildriks.nl


 • STUDENT
  in het Nederlands Letterkundig Museum (Den Haag) bevinden zich 230 genummerde pagina's met enige bijlagen. het opschrift luidt: ‘uittreksel uit mijn dagboek 1833, 1834, 1835, 1836´. het handschrift is van Nicolaas Beets, waarschijnlijk uit 1890. deze dagboek fragmenten zijn online toegankelijk gemaakt (digitale bibliotheek voor de Nederlanse letteren) en te boek gesteld door Peter van Zonneveld.
 • dbnl.org • LIEFDESVERDRIET
  de 5 dagboeken van Margaretha de Neufville zijn bewaard gebleven in het archief van de familie Brants. Brants had een handelsonderneming in Amsterdam. Margaretha was de oudste van de 4 kinderen van David Mattheus van Gelder de Neufville en Elizabeth Barnaart. na de dood van haar moeder in 1794 nam zij de huishouding op zich. ze bleef ongehuwd en schrijft in haar dagboek over haar ongelukkige liefde voor Henri Smissaert. Margaretha publiceerde een aantal boeken, waarvan De kleine Pligten uit 1824, een werk in brieven over de zeden uit het begin van de 19de eeuw.
 • stadsarchief.amsterdam.nl • BURGERVADER
  Jan Kruijs was schout en burgemeester van Vriezenveen tussen 1818 en 1830. zijn dagboek bevat bijzonder veel wetenswaardigheden over het weer en de prijzen van landbouwproducten, maar ook aantekeningen over reizen naar Sint Petersburg, familieaangelegenheden en dorpsaantekeningen. branden, aanstellingen van functionarissen, kerkelijke kwesties, misdrijven etc.
 • onweersberkhof.com
 • oudvriezenveen.nl