persoonlijke belevenissen worden aan het papier toevertrouwd.
kleine en grote gebeurtenissen krijgen zo een plaats in een chronologisch verhaal.

OBSERVATIES
Het dagboek van Constantijn Huygens jr (1628-1697) geeft een bijzonder beeld van het dagelijks leven binnen de Nederlandse elite in de late Gouden Eeuw. Hij noteerde alle roddels die hij als secretaris van stadhouder-koning Willem III aan het hof hoorde, en schreef over kunst, literatuur, oorlog, wetenschap en sex. Ook over zijn vrouw, zijn problematische zoon en zijn eigen functioneren, gezondheid en inkomen. In zijn dagboeken (oorpronkelijke tekst 1500 bladzijdes) weerspiegelt een nieuw besef van tijd en individualiteit en is daarom een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het moderne dagboek in Europa.
  • panchaud.nl  • ONDERWIJS
    De dagboeken van schoolmeester David Beck (1594-1634) zijn een bron voor verschillende wetenschappelijke werken over opvoeding en onderwijs in de 17e eeuw in Nederland. Beck was ook dichter, zo schreef hij o.a. een loflied op prins Maurits. Het boekje over zijn tijd in Arnhem van 1626 tot 1628 wordt door het Gelders Archief bewaard.
  • geldersarchief.nl
  • spiegel van mijn leven  • V.O.C.
    In twee manuscripten schrijft de Utrechtse geleerde Arnoldus Buchelius, ofwel Aernout van Buchel (1565-1641) over zijn bewindhebberschap van de kamer Amsterdam van de VOC (1619-1621) en over de WIC'. Het Nationaal Archief bewaart de stukken als VOC dagboeken. Kees Smit uit Utrecht heeft Buchelius’ aantekeningen getranscribeerd. Ze staan online.
  • gahetna.nl