1898-1999 / 2000-2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / Mededelingen uit het jaar 2018

25-5-2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze Europese verordening vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De archief-en informatiesector krijgt met veranderingen te maken. Vele vragen komen bij het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN binnen: Hoe verhouden de Archiefwet, de AVG en de Uitvoeringswet zich tot elkaar; Hoe geef je praktisch invulling aan de verplichting om een verwerkingsregister aan te leggen als het gaat om verwerkingen in het kader van het archiefwettelijk beheer; Waar moet je in het kader van de AVG op letten bij de verwerving van particuliere archieven; Ontkomen we aan pseudonimisering en anonimisering; Mag je offline meer dan online qua beschikbaarstelling van (bijzondere) persoonsgegevens? lees verder

Mei 2018: Marijke Brekelmans draagt het familiearchief en het persoonlijke onderzoeksarchief van haar vader Frans Brekelmans (1917-2012) over aan Stadsarchief Breda. Brekelmans was van 1957 tot en met 1982 gemeentearchivaris van Breda en had na zijn pensionering zijn zakelijk archief daar al grotendeels ondergebracht. De afgelopen vijf jaar is in overleg met dochter Marijke de rest geinventariseerd. Hij documenteerde werkelijk alles in zijn leven. Het is uniek materiaal, zegt Archivaris Wim Mastenbroek. lees verder

Maart 2018: Het Nederlands Dagboekarchief ontvangt schenking van 41 reisjournalen van Emma Beer-Sieburgh. lees verder

21-2-2018: Postzegelverzamelaar Wim Promper (65) uit Mierlo schenkt brief aan Museum Helmond. Enkele jaren geleden kocht hij deze op veilingwebsite Ebay, vanwege de bijzondere poststempel "126 Helmont". In de Franse Tijd was dat het departementsnummer. De brief uit 1811 is geschreven door Carel Frederik Wesselman. Promper zegt dat de brief heel goed in de permanente kasteelexpositie past, hierin speelt de familie Wesselman een prominente rol. Het familiearchief van de Wesselmannen bevindt zich overigens bij het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven. lees verder

6-2-2018: Het Nationaal Archief in Den Haag ontvangt het omvangrijke archief van stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht op West-Java. Het gaat om 2593 archiefstukken en veertien boeken en artikelen. Hella Haasse baseerde haar bekende roman "Heren van de Thee" uit 1992 op correspondentie uit dit archief. Het archief geeft veel informatie over thee- en kina-ondernemingen en laat zien waarom families tussen 1840 en 1960 zich vestigden in Nederlands-IndiŽ. lees verder

2-1-2018: het Nationaal Archief maakt ieder jaar op "Openbaarheidsdag" opnieuw archieven openbaar die lange tijd gesloten zijn gebleven. Tijdens deze dag verbreekt de algemene rijksarchivaris, Marens Engelhard, de zegels van tot nu toe geheime correspondentie. lees verder
"Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functiŽn, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard. ....... De stukken van een familie-archief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief ....." citaat 1898