Carla van Beers is in 1957 als vijfde kind geboren in een gezin van zes. De vele verhalen over vroeger die tijdens familiebezoekjes verteld werden kleurden haar jeugd, maar raakten al gauw op de achtergrond toen zij haar eigen weg insloeg. Ze kreeg een gezin en werk als beeldend kunstenaar. Toen ze in 1997 tijdens haar veertigste verjaardag in Zimbabwe woonde keerden haar gedachten naar andere tijden terug en begon haar interesse voor familiegeschiedenissen te groeien. In haar zoektocht naar verhalen ontdekte ze het archief als bewaarplaats en raakte ze geboeid door intergenerationele overdracht. Als mens ben je een kleine schakel en sta je in verbinding met een tijdloos geheel. Na het overlijden van haar ouders kreeg ze in 2005 het beheer over de nagelaten memorabilia van haar familie en kwam ze oog in oog te staan met het tot dan toe verborgen aspect van het familiearchief. Sindsdien heeft ze het thema matriarchaal erfgoed in haar hart gesloten en komt het herhaaldelijk in allerlei verschijningsvormen in haar werk naar voren.

  • genealogische column overgrootmoeders
  • online onderzoeksgids bronnen.info
  • familiegeschiedenis terug via de vrouwelijke lijn
  • een verzameling herinneringen familiearchieven
  • beeldende kunst female guardian spirits
  • verborgen verhalen de huisdetective
  • oud-bewoners de familie van mijn huis

    carlavanbeers.nl