MILITAIREN: 5-7-2019, deze gids is samengesteld door Carla van Beers, foutmeldingen & tips graag sturen naar info@familiearchieven.nl

De Nederlandse strijdkracht bestaat uit drie onderdelen: landmacht, marine en luchtmacht. Nederland heeft niet altijd een eigen leger gehad. Vr 1795 werd gebruik gemaakt van huurtroepen. De dienstplicht werd van 1795-1813 ingevoerd. In de jaren 1810-1813 was Nederland ingelijfd bij Frankrijk. Na de Franse tijd kwam er een nationale militie van dienstplichtigen als aanvulling op een aparte organisatie met beroepssoldaten. In 1922 werd de algemene dienstplichtwet ingevoerd. Zie meer over wetgeving en achtergronden op famvandevelde.nl/militie

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die militair cultureel erfgoed beheren. nlme

In het militieregister is de administratie (1815 - 1941) van de vrijwilligers en ingelote dienstplichtigen (lotelingen) terug te vinden militieregisters.nl Zie ook Netherlands Army Service Records, 1807-1929 familysearch.org
De primaire gegevens uit stamboeken, conduite- en recrutenlijsten worden tegenwoordig bij het CBG bewaard. Vraag daar naar het overzicht onderzoek naar militairen.

In de huwelijkse bijlage (zie burgerlijke stand) kan je info over de dienstplicht of een bewijs van uitloting tegenkomen.

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie NIMH bewaart persoonsdossiers, primaire bronnen van beroepspersoneel van de marine, geboren tussen circa 1865 en 1908. Ook voor de gegevens van opvarenden van de Nederlandse koopvaardijvloot (2e WO) kan je bij het NIMH informatie vinden.

Voor meer kennis over de militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland en de (voormalige) overzeese gebiedsdelen, zie: marsethistoria.nl

Personeelsleden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, inclusief matrozen en soldaten zijn terug te vinden in de scheepssoldijboeken uit de 17e en 18e eeuw. vocopvarenden.nationaalarchief.nl

Aanvullende informatie over soldaten is in de Regionaal Historische Centra te vinden en zoek op internet: soldaten-genealogie.tk de vervanger van milwiki.nl

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD onderzoekt de betekenis van oorlog en heeft een uitgebreid archief. De gids van oorlogsgetroffenen.nl geeft een overzicht van archieven van organisaties m.b.t. de terugkeer, opvang en naoorlogse positie van getroffenen van de Tweede Wereldoorlog.
Het Nationaal Archief bewaart de kampadministraties (cartotheken) en deportatielijsten uit de 2e WO van het Rode Kruis

In de databank dapperheids-onderscheidingen staat iedereen die voor 1963 een onderscheiding kreeg. defensie.nl