KERKARCHIEF: 7-10-2014, deze gids is samengesteld door Carla van Beers, foutmeldingen & tips graag sturen naar info@familiearchieven.nl

Kerkarchieven bewaren kostbare informatie uit doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) van voor 1811. Het zijn primaire bronnen, ze zijn in gemeente-, streek- of provinciale archieven terug te vinden (zie hieronder) of zoek via archieven.nl en archiefbank.be Je kan direct doorlinken naar de scans van de boeken via genver2.nl

 • groningen
 • friesland
 • drente
 • overijssel
 • flevoland
 • gelderland
 • utrecht
 • noord holland
 • zeeland
 • brabant
 • limburg
 • zuid holland

  Naast de reguliere archiefdiensten zijn er ook particuliere initiatieven van bijzonder aardige genealogen die informatie delen op internet. Zie DTB gegevens bij het project van Papier naar Digitaal op vpnd.nl en ook de-wit.net

  Omdat veel Nederlanders buitenlandse voorouders hebben kan het raadzaam zijn om ook de wereldwijde verzamelde indexen van DTB en andere gegevens via familysearch.org te raadplegen. Deze zijn verzameld door de kerk van de Mormonen in Amerika. De gegevens moet je vervolgens controleren aan de hand van een afbeelding van de originele bron. >>>

  Naast de doop, trouw en rouw gegevens kan een karkarchief ook nog andere aanvullende informatie bevatten. Gereformeerde gemeenten hielden lidmatenregisters bij van de belijdenis die rond het 20e levensjaar gedaan werd. Katholieken kenden lijsten van paschanten van parochianen die de paasbiecht deden.

  In de 18e eeuwse kerkarchieven kan je ook een akte van indemniteit terug vinden. Zou een nieuwkomer ooit financiele steun nodig hebben, dan kon de plaats van herkomst hiervoor garant staan. Het geeft informatie zoals een verhuisdatum, geboorteplaatst en eventueel de namen en leeftijden van overige gezinsleden.

  In de middeleeuwen lieten familieleden of religieuze gilden missen opdragen voor overledenen, dat werd genoteerd in een Mortuarium, doden- of memorieboek.

  Kerkelijke instellingen hadden net als de adel veel land in bezit. De opbrengsten werden gebruikt voor (levens)onderhoud van mens en gebouw. In kerkarchieven zijn stukken over de bezittingen en het beheer van goederen en land terug te vinden. Ook bovenlokale instellingen als classis, synode en bisdom bewaren bronnen in hun archieven.