OVERLEVERING: 19-3-2012, deze gids is samengesteld door Carla van Beers, foutmeldingen & tips graag sturen naar info@familiearchieven.nl

Ga op zoek naar verhalen die in families bewaard en doorgegeven worden. Je kan door middel van oral history vastleggen hoe mensen hun familie, leefomgeving en tijd beleefd hebben. Interview naaste en verre verwanten of de bloedverwanten van aangetrouwde familie, de aanverwanten. Zie familieverbanden. Er is sprake van bloedverwantschap wanneer je tenminste een voorouder deelt. Met kennis van de genealogie wordt de levensloop van familie uit het verleden zichtbaar en kan je nagaan in welke tak verhalen overgeleverd en bewaard zijn gebleven.

Naast de mondelinge overlevering zijn er geschreven bronnen die door ooggetuigen ooit gemaakt zijn. Familiearchieven.nl geeft een mooi overzicht van brieven, dagboeken, reisverslagen, memoires door de eeuwen heen. Het zijn primaire bronnen, die informatie geven uit de tijd waarover gesproken wordt. Secundaire bronnen zijn later samengesteld of uit tweede hand vernomen door mensen die niet direct bij het onderwerp betrokken waren.

Het Onderzoeksinstituut Egodocument en Geschiedenis egodocument.net bestudeert egodocumenten in een historische context en het Nederlands dagboekarchief verzamelt prive stukken om deze toegankelijk te maken voor wetenschap en onderwijs en voor particulier onderzoek.

In de loop der tijden is er veel weggegooid en vernietigd, maar zo nu en dan komt er weer eens wat tevoorschijn. Kijk en zoek ook in de inventarissen en in de beeldbanken van de archiefinstellingen of zoek via archieven.nl en archiefbank.be en ontdek de wondere wereld van het individu en de groep.