STENEN ARCHIEF: 30-12-2013, deze gids is samengesteld door Carla van Beers, foutmeldingen & tips graag sturen naar info@familiearchieven.nlDe laatste rustplaatsen met graven en zerken van voorouders en verwanten vormen samen een immens groot stenen archief, ook wel stenen charters genoemd. Niet alleen belangrijk voor nabestaanden, maar ook voor de historie en cultuur van een gebied.

Verenigingen of stichtingen die zich inzetten voor het funeraire erfgoed in Nederland zijn terebinth.nl en dodenakkers.nl en funerair.nl Zij geven veel en mooie achtergrond informatie over graven en begraafplaatsen.

graftombe.nl is een projekt dat begraafplaatsen in Nederland indexeert en fotografeert. Een database met grafnamen is via internet in te zien. Een foto kan daarna eventueel aangevraagd worden.
Voor namen van personen die op grafstenen in de regio Eemland staan, zie groenegraf.nl Informatie over grafstenen uit Noord Holland is te vinden op schiltmeijer.nl

Joodse grafstenen worden door het Nederlands Israelitisch Genootschap weergegeven op stenenarchief.org

In begraafregisters staat aangetekend wie er op welke dag begraven werd met evt. informatie als grafnummer, nummer van het kistplaatje, naam van de begrafenis ondernemer. Op een grafkaart kan je zien of het een 1e, 2e, of 3e klas begrafenis betreft en vind je aanvullende gegevens zoals de expiratiedatum en de rechthebbenden van het graf. Zoek bij kerk- of gemeentearchieven of met trefwoorden via archieven.nl.
Een mooi object in de funeraire historie is het kistplaatjes met inscriptie, deze kunnen genealogische informatie bevatten. hvnf.nl

Met de rouwbode ontvang je per e-mail, selectief overlijdensberichten uit alle Nederlandse dag- en weekbladen rouwbode.nl

De oorlogsgravenstichting OGS geeft naam, begraafplaats, plaats, gemeente, land of monument en personalia van oorlogsgraven.

Op begraafplaats.org is veel algemene informatie over laatste rustplaatsen in Nederland te vinden.

Medieval Memoria Online (MeMO) memo.hum.uu.nl