ACHTERNAAM: 1-6-2014, deze gids is samengesteld door Carla van Beers, foutmeldingen & tips graag sturen naar info@familiearchieven.nl

In iedere naam huist een geschiedenis die verder dan 200 jaar terug in de tijd gaat. In 1811 kregen mensen, die dit nog niet hadden, hun achternaam in Nederland. De namen komen voort uit de voornaam van de vader (patroniem), uit een beroepsnaam, de naam van een boerderij of huis, van de plaats van herkomst of de naam is ontstaan n.a.v. een eigenschap van een persoon. Zie cbg.nl over geslachtsnamen

Met het (over)dragen van een naam wordt een traditie doorgegeven. De databank van meertens.knaw.nl/nfb geeft informatie over familienamen met een verspreidingskaart en aanvullingen als naamsverklaring, oude naamsvermeldingen en verbindingen met naamsvarianten.

De geslachtsnaam geeft aan tot welk familieverband een persoon behoort en zo is hij verbonden met zijn afkomst en geschiedenis. Een naamswijziging is een vrij ingewikkeld proces, het wordt via het ministerie van Justitie door Koninklijk besluit goedgekeurd. justis.nl
Hoe de naamgeving tot stand komt is vast gelegd in het naamrecht en dat is in ieder land weer anders >>>

Dezelfde achternaam kan op een familiale verwantschap wijzen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Als onderzoeker moet je oppassen voor naamsverwisseling, schrijffouten, spellingsvarianten, vergissingen of ontbrekende gegevens. Ook identieke namen zijn verwarrend, zo kunnen er in een klein dorp drie personen met dezelfde naam wonen.

Naamkunde is een onderdeel van veel onderzoek. Het terugkeren van dezelfde voornamen binnen een familie was gedurende zeer lange tijd aan vaste regels gebonden, het Meertens instituut geeft meer info over vernoemingen. Ze hebben ook een databank met voornamen. Leuke weetjes over vernoemingen staan op vernoeming.nl

Alle adel van het Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1814 tot nu, staat ingeschreven in het officiŽle centrale filiatieregister van de hogeraadvanadel.nl De adellijke staat is per wet geregeld en erkend. Adelijke titels moeten in officiŽle documenten, trouwaktes en reisdocumenten vermeld worden. Een klein deel van de Nederlandse adel wordt bloed- of zwaardadel genoemd, hun stamboom voert terug naar middeleeuws adeldom. Het merendeel van de adel in Nederland is relatief kort geleden door koning Willem I in het leven geroepen.

Bronnen die op familienaam zijn ontsloten: archieven.nl