KADASTER: 3-5-2017, deze gids is samengesteld door Carla van Beers, foutmeldingen & tips graag sturen naar info@familiearchieven.nl

Het kadaster registreert het eigendom van grond en onroerend goed. Sinds 1832 is de kadastrale administratie door de overheid goed georganiseerd en wordt er een openbaar register van onroerende zaken bijgehouden. Deze kadastrale administratie werkt met minuutplans en Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT's)

De minuutplans zijn tussen 1811 en 1832 opgemeten. Het zijn gedetailleerde kaarten en ze geven de secties van 1 oktober 1832 weer. Hierop staan alle percelen met hun begrenzingen en hun bebouwing.

De OAT is een register waarin eigenaren op naam zijn terug te vinden in een kadastrale legger. De leggers verwijzen naar een woning of een boerderij in een gemeente. Eventuel worden mede-eigenaren en vruchtgebruikers, woonplaats en beroep van de eigenaar ook genoemd.

De Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels en de Minuutplans staan op fiches en zijn te bekijken in de studiezaal van regionale archieven of op beeldbank.cultureelerfgoed.nl Hier vind je historische informatie over elke plek in Nederland en ook kaarten van de hoogheemraadschappen (zie ook waterschapsarchieven bij belastingen).

Historische kaarten met percelen (19e eeuw) hisgis.nl en zie de kaarten van het Topografisch Bureau topotijdreis.nl en images.wur.nl

Vanaf 1844 werden mutaties vastgelegd in het Register No. 71 hierin zijn de achtereenvolgende eigenaren te zien. In de Algemene naamwijzer is de koppeling tussen een persoonsnaam en een artikelnummer vastgelegd. Het Register No. 71 en de Algemene naamwijzer zijn ook terug te vinden in de gemeentearchieven. Ze vormen samen met de OAT en de minuutplans de belangrijkste toegangen op de kadastrale leggers.

zie voor meer uitleg: de kadastrale legger en aanverwante bronnen 1812-1990, door P. Kruizinga pdf file

Het Kadaster van nu verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar. Zie kadaster.nl.

Bij kadasterservice.nl kan je gegevens opvragen die tot 1838 teruggaan.

Sinds de invoering van de woningwet in 1901 moet iedereen die een huis wil bouwen of verbouwen een vergunning aanvragen. Informatie over bouwdossiers en bouwtekeningen zijn te vinden in het gemeentearchief en bij het kadaster, zie ook mijnadres.org

Lees meer over de bouwhistorie van panden; de eigendomshistorie van gronden en panden; de begrenzingen van percelen in boek over kadasterarchieven kadaster.nl