WOONREGISTER: 12-6-2015, deze gids is samengesteld door Carla van Beers, foutmeldingen & tips graag sturen naar info@familiearchieven.nl

Vanaf 1850 zijn gemeenten verplicht een administratie van inwoners bij te houden, maar veel gemeenten waren er al eerder mee begonnen. Controleer bij het vinden van een adres altijd of het huis niet omgenummerd is, wat eens 79 was kan zo maar (ergens in de tijd) veranderd zijn naar 119.

In het bevolkingsregister in de gemeentearchieven staat vermeld wie er op een bepaald adres woonde. Je zoekt op straatnaam in het huis- of woonregister en kan dan zien welke mensen er achtereenvolgens op een adres gewoond hebben. De bewoners zijn op achternaam terug te vinden op aparte gezinskaarten, die alfabetisch op naam van het gezinshoofd staan. Deze kaarten geven extra gegevens zoals de geboortedatum, de geboorteplaats, het beroep, de godsdienst, de vorige woonplaats, naam van echtgenote en kinderen. Ook inwonend personeel of andere familieleden kunnen genoteerd zijn.

De bevolkingsregisters van 1850 tot 1940 staan op microfiche. Ze zijn te bekijken in de studiezaal van het gemeentearchief. Informeer bij het archief wat er bewaard wordt. Voor dienstboden, bewoners van instellingen en militairen werden aparte registers bijgehouden. Enkele grote steden hebben de gezinskaarten online staan.
 • Amsterdam
 • Den Haag

  Adressen van gemeentearchieven zijn te vinden op archiefwiki.org

  De namen van personen kan je checken of terugvinden in oude telefoonboeken of adresboeken in het gemeentearchief. De adresboeken staan per straat en op achternaam op een microfiche, globaal genomen loopt de periode van de adresboeken van 1850 tot 1945. Ze geven ook beroepsgroepen weer. Sommige adresboeken staan online (zie BOEKEN bij bovenstaande zoeksleutel) en check zoekplaatjes.nl

  In 1938 werd het systeem van de gezinskaarten vervangen door persoonskaarten.

  Aanvullende informatie over de leefomgeving van personen zoals over de gemeente, buurt of wijk (1795-1971) zijn terug te vinden via volkstelling.nl of het Centraal Bureau voor Statistiek CBS. De registers van de historische volkstelling worden op microfishes bewaard, ze zijn op familienaam te raadplegen bij gemeentearchieven of bij het CBG. Het CBG heeft ook de volkstellingen van Suriname.

  In de 19e eeuw werden de woonadressen vaak als wijknummers aangegeven. Deze zijn vaak moeilijk te herleiden naar huidige adressen.