IDENTITEITSBEWIJZEN: 20-2-2015, deze gids is samengesteld door Carla van Beers, foutmeldingen & tips graag sturen naar info@familiearchieven.nl

Identiteit kan op diverse manieren zichtbaar gemaakt worden. Heel vroeger was een familiewapen of huismerk een herkenningsteken. Tegenwoordig zijn er identiteitsbewijzen en paspoorten met fotoīs en vingerafdrukken om persoonsgelijkheid te waarborgen.

In de 16e en 17e eeuw kwamen er veel geloofsvluchtelingen (Hugenoten) vanuit Frankrijk naar Nederland. Tot aan het einde van de 19e eeuw kon men met of zonder aanbevelingsbrief vrij rondreizen. De eerste vreemdelingenwet kwam pas in 1849, daarna is de overheid zich gaan bezig houden met de vraag wie Nederlander was en wie niet. Voorheen was iedereen die van buiten de stad of regio kwam een vreemdeling. Bronnencommentaar over reis en verblijfpassen, vreemdelingen registers van de 19e en begin 20e eeuw staan op inghist.nl Voor info over paspoortaanvragen (1e helft 20e eeuw) bij Buitenlandse Zaken, check: gahetna.nl

Van 1852 tot 2005 verschenen er signalementen in het Algemeen Politieblad van mensen die gezocht werden CBG.
Voor de landelijke opvang landlopers, bedelaars en weeskinderen werden er in de 19e eeuw vrije en onvrije koloniŽn opgericht. Tussen 1895 en 1901 maakten ze signalementskaarten van bewoners van deze armengestichten. AlleDrenten.nl

Wie in de 18e eeuw verhuisde had een akte van indemniteit of borgbrief nodig. Zou de nieuwkomer ooit financiele steun nodig hebben, dan kon de plaats van herkomst hiervoor garant staan. Ze zijn terug te vinden in de kerk- of oud rechterlijke archieven. Tot 1795 werden nieuwkomers ingeschreven in poorterboeken

gahetna.nl heeft een gids gemaakt voor onderzoek naar de naturalisatie van voorouders tot Nederlander van de 16e tot 20e eeuw. En shgv.nl geeft naturalisaties, alfabetisch gerangschikt naar familienaam over de periode 1850 tot 1934. Naturalisatie tussen 1933-1995 van in Nederlands Indie geboren personen >>>. Zie ook de onderzoeksinformatie van het NA over de emigrant >>>
Aanvragen voor een nieuwe nationaliteit (Wet op het Nederlanderschap) zijn te zien in de statengeneraaldigitaal.nl.

Tijdens de Duitse bezetting was iedereen van 1941-1945 verplicht om een persoonsbewijs bij zich te dragen. Veel voorbeelden staan op persoonsbewijzen.nl en wazamar.org

Aanvragen van Amsterdammers voor een paspoort (periode 1940-45) worden bewaard in het stadsarchief.amsterdam.nl