BEROEPEN: 7-10-2014, deze gids is samengesteld door Carla van Beers, foutmeldingen & tips graag sturen naar info@familiearchieven.nl

Overal kan je beroepsnamen tegen komen, in de burgerlijke stand, in adresboeken, in de krant, op persoonskaarten. Oude beroepen van vůůr 1800 zijn in notariŽle archieven terug te vinden en ook in belastingkohieren. Agrarische beroepen zie je bij waterschapsarchieven en in het kadaster. Ambachts- en kooplieden vind je in patentregisters.

Het beroepsnamenboek geeft evenals margret.nl uitleg over oude beroepen. Zie geneaknowhow.net voor afbeeldingen. In (streek)musea komen oude ambachten weer tot leven, zie musip.nl voor atributen of werktuigen die karakteristiek zijn voor de beroepsuitoefening en raadpleeg andere beeldbanken.

In de POP-Gids (personen op papier) van het Nationaal Archief (NA) kan je zoeken op studenten of beroepsgroepen. De Staatsalmanak is van 1806 tot 2003 in druk uitgegeven, ze worden bewaard in het Nationaal Archief en in de Koninklijke Bibliotheek. Hierin vind je namen van ambtenaren terug. (Sinds 1961 met namenregister).
Personeel van de spoorwegen is terug te vinden in hetutrechtsarchief.nl

De onderzoeksafdeling van socialhistory.org kijkt naar de geschiedenis van werkende mensen, arbeiders in loondienst, slaven, boeren, huisvrouwen, kleine zelfstandigen en veel andere groeperingen. De biografische gegevens van 4.000 Nederlandse ondernemers staan online.

Het BedrijfsArchieven Register Nederland BARN bevat honderden bedrijfsarchieven. Wie namen wil terugvinden van de bestuurders van een bedrijf kan in de Regionaal Historische Centra op zoek gaan naar vennootschapregisters (vanaf 1811) of het handelsregister (na 1921) inzien. In het gemeentearchief zijn naamregisters van kooplieden en fabrikanten terug te vinden. Daar is ook de hinderwet (vanaf 1875) en andere vergunningen die mogelijke aanvullingen kunnen geven. Voorbeelden van oude winkels zijn winkelstories.com en pietheinstraat.nl

Binnen de Federatie industrieel-erfgoed.nl houden lokale en regionale organisaties zich met stad of streek bezig en ook met bijvoorbeeld gemalen, watertorens, schepen, trams etc.

Last but not least: vergelijk de waarde van de gulden toen & nu iisg.nl en bekijk oude effecten, obligaties en aandelen, rekeningen of firmabrieven bij hugovandermolen.nl