uitwisseling van gedachten, het onderhouden van contacten & het brengen van nieuws: de schrijver geeft een eigen visie en de tijdgeest plaatst haar in een kader.
LUCHTPOST
Cultureel Antropologe Renate Stapelbroek vertelt het verhaal van de verschillende emigratie stromen binnen een generatie. Haar oudtante Rika van Nieuwkuijk Wiegerinck (1909-2002) emigreerde in 1949 naar Brazilie. Daar kreeg ze huisvesting in de Nederlandse kolonie Holambra, 130 kilometer ten noord oosten van Sao Paulo. Ze bleef er niet en keerde uiteindelijk weer terug.
 • tanterika.nl • WERELDRECHT
  in 1914 schrijft Jennie Reeringh-Beekhuis een open brief aan vrouwen (16 blz) in het algemeen en aan de Nederlandsche vrouwen in het bijzonder, waarin ze oproept tot wereldvrede. "Vrouwen van de geheele beschaafde wereld, laten wij niet langer zwijgen, overtuig de mannen, wakker hen aan: er moet iets op gevonden worden om voortaan den vrede te bewaren en het oorlogvoeren onmogelijk te maken. Wij mogen niet wachten tot de menschen rijp zijn voor den voortdurende vrede, nu moeten wij beginnen ervoor te werken."
 • tresoar.nl
 • ppl.nl
 • BRIEFHOOFDEN
  wanneer de correspondentie van bedrijven na verjaring vernietigd wordt gaan er vele oude briefhoofden verloren. als de inhoud geen relevantie meer heeft is het toch de moeite waard om ze te bewaren, niet alleen vanuit bedrijfs-historisch oogpunt, maar ook vanwege de grafische vormgeving, het tijdbeeld, de handschriften, schrijfstijl en de taal.
 • neha.nl

 • VERGETELHEID
  op een vlooienmarkt in Warschau kocht Bennie Vlaskamp als filatelist de eerste brieven uit het concentratiekamp Dachau. het was een begin en het groeide uit tot een aanzienlijke verzameling. op de brieven, briefkaarten en enveloppen staan veelal voorgedrukte regels. ten behoeve van de censuur moet de post in de Duitse taal geschreven worden en een beperkt aantal regels tellen.
  er is een boek en een reizende tentoonstelling van gemaakt getiteld Post uit de vergetelheid

 • historiek.net
 • post uit de vergetelheid • BLAUWE BRIEF
  een blauwe brief is een zogenaamde 'Amice-brief' en mag niet aan een andere persoon dan aan de geadresseerde bekendgemaakt worden. blauwe brieven zijn geschreven op blauw papiet en te vinden in de correspondentie van ministers, staatssecretarissen, secretaris-generaals en hoge legerfunctionarissen.
 • mindef.nl
 • hethistorischatelier.blog