uitwisseling van gedachten, het onderhouden van contacten & het brengen van nieuws: de schrijver geeft een eigen visie en de tijdgeest plaatst haar in een kader.
KUNSTENAAR
Van Gogh’s correspondence can be seen in the context of the nineteenth-century letter-writing culture and understood by his place within his family. about 900 letters written and received by the Dutch artist Vincent van Gogh (1853-1890) have been collected.
 • vangoghletters.org • BRIEFKAART
  in 1871 werd bij Koninklijk Besluit de briefkaart ingevoerd en het postbedrijf kreeg de monopolie van uitgifte. kantoorboekhandel Koster in A´dam was in 1873 de eerste die ze met een rijmpje verkocht en in 1883 ook de eerste die een plaatje op een briefkaart liet drukken. in 1892 verloor het postbedrijf zijn monopolie. vele uitgevers betraden de nieuwe markt. tot 1905 mocht in NL de achterkant van een prentbriefkaart alleen gebruikt worden om naam, adres en woonplaats op te schrijven. een persoonlijke boodschap zette men onder of naast de afbeelding.
 • metropostcard.com
 • wikipedia
 • postcardsfrom.nl
 • muscom.nl/collecties • ETIQUETTE
  in de 18e en 19e eeuw bestond er een uitgebreide etiquette rond de correspondentie. Willemijn Ruberg beschrijft hoe een vijftal families uit de Nederlandse hogere burgerij en adel met het fenomeen briefwisseling omging. aan de hand van kinderbrieven, adolescentiebrieven en gelegenheidscorrespondentie laat Ruberg zien dat niet alleen de dagelijkse werkelijkheid werd opgetekend, maar dat correspondentie ook werd gebruikt om normen aan te leren en om sociale relaties te vormen.
 • historischhuis.nl
 • research.leidenuniv.nl
 • STAATSMAN
  brieven en bijlagen van Johan Rudolf Thorbecke, staatsman en minister van Binnenlandse Zaken zijn in boekvorm verschenen. onder leiding van de liberaal Thorbecke (1798-1872) kreeg Nederland in 1848 een nieuwe grondwet. een cumulatieve index van personen die in de brieven voorkomen staat online.
 • inghist.nl
 • parlement.com
 • tweedekamer.nl • SCHIPBREUK
  wanneer Gerard Joachim Eschauzier (1820-1907) uit Indie terugkomt schrijft hij op 3-8-1859 in een brief uitgebreid over de schipbreuk met het stoomschip THE ALMA. ze overleefden 4 dagen met 360 anderen op een kleine rots. "misschien is U reeds iets uit de couranten medegedeeld, van de ongelukkige mailreis die wij gemaakt hebben en werkelijk dat wij allen nog in het land der levende zijn is duizend toeval...mijne vrouw met de 5 kinderen had eene hut aan die zijde die het eerst onder water kwam.... gelukkig kwam ik nog tijdig genoeg om hen allen te redden; ik haalde hen uit de hut bragt hen naar de trap en toen met bijna bovenmenschelijke kracht, de een na de ander op het dek....."
 • cbg.nl
 • New York Times 1859