uitwisseling van gedachten, het onderhouden van contacten & het brengen van nieuws: de schrijver geeft een eigen visie en de tijdgeest plaatst haar in een kader.
FEMME SERVENTE
Charlotte Sophie van Aldenburg 1715-1800 onderhield met vele hooggeplaatste personen en vorsten een briefwisseling. Catharina de Grote, Tsaar Paul I van Rusland, koning Stanislaus van Polen, graaf Von Kaunitz, generaal Gilbert du Motier, Voltaire, Marie Theresia van Oostenrijk-Hongarije en met de Amerikaanse vrijheidsstrijder Markies De Lafayette. het familiearchief van het Gelderse aristicratengeslacht Bentinck is in 1967 in bewaring gegeven aan het Gelders Archief. In 2010 is Menoucha Ruitenberg begonnen met het ontsluiten van dit familiearchief, zij doet bijzondere ontdekkingen.
 • geldersarchief.nl
 • historici.nl • ZEEMANSVROUW
  een pakket van negentien lange brieven van één zeemansvrouw vertellen het verhaal van het dagelijkse leven van achterblijvende familie en vrienden. Aagje Luijtsen schrijft tussen 1776 en 1780 naar haar echtgenoot Harmanus Kikkert, die als stuurman voor de VOC vaart. historicus Perry Moree vond ze terug in het nationale archief van Groot-Brittannië en maakte er een boek over.
 • www.hetopenboek.nl
 • KOLONIAAL
  Frank Dragtenstein publiceert in 2003 in -Alles voor de Vrede- de correspondentie tussen de tot slaafgemaakte Boston Band en het koloniaal bestuur in Suriname. de unieke brieven zijn tussen 1757 en 1763 geschreven, in een periode waarin tot slaafgemaakten niet of nauwelijks schreven of het hen zelfs verboden was te leren lezen en schrijven.
 • ninsee.nl
 • Frank Dragtenstein
 • BRIEFVORM
  het land in 55 brieven is een boek in briefvorm uit 1788, geschreven door Elisabeth Maria Post aan Margriet Baronesse van Essen, geborene Baronesse van Haeften.
 • kb.nl
 • dbnl.org
 • REPUBLIEK
  Anthonie Heinsius raadpensionaris van Holland, werd leider van de buitenlandse politiek van de Republiek der Verenigde Nederlanden, zijn omvangrijke correspondentie is in boekvorm uitgegeven in 19 delen. met index van persoonsnamen online. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
 • Heinsius brieven
 • inghist.nl
 • Anthonie Heinsius