uitwisseling van gedachten, het onderhouden van contacten & het brengen van nieuws: de schrijver geeft een eigen visie en de tijdgeest plaatst haar in een kader.
POSTMEESTER
de ontvanger van een brief betaalde de port aan de bezorger. postmeester Simon de BriŽnne verzorgde tussen 1676 en 1707 de post van en naar Brabant en Frankrijk. in die tijd was het postmeesterschap een goedbetaalde baan met aanzien. De BriŽnne was een vertrouweling van stadhouder/koning Willem III. postmeesters hielden zich bezig met de administratie van het brievenvervoer en namen boden in dienst voor het transport. museum van communicatie in Den Haag is veel over de postgeschiedenis terug te vinden.
 • muscom.nl • SAILING LETTERS
  duizenden brieven uit de 17de en 18de eeuw werden buitgemaakt door Engelse kapers, ze liggen in The National Archives in London.
 • kb.nl
 • nationalarchives.gov.uk
 • brieven boven water
 • gekaapte brieven
 • database
 • INVLOEDRIJK
  Constantijn Huygens, secretaris van de prinsen van Oranje, musicus, dichter en letterkundige. hij leefde van 1596-1687. zijn brieven zijn in druk verschenen, meestal in het Nederlands of Frans geschreven maar een enkele keer ook in het Engels, Italiaans of Latijn. elk deel bevat een register van brieven en personen. Instituut voor Ned. Geschiedenis
 • brieven van Huygens
 • inghist.nl • GELEERDE
  Hugo de Groot (Delft 1583 - Rostock 1645) of Hugo Grotius is een centrale figuur in de geschiedenis van politiek en wetenschap. zijn briefwisseling is verschenen in boekvorm in zeventien delen. lijst van correspondenten, persoons en plaatsnamenlijst online. Instituut voor Ned. Geschiedenis
 • inghist.nl
 • wikipedia