uitwisseling van gedachten, het onderhouden van contacten & het brengen van nieuws: de schrijver geeft een eigen visie en de tijdgeest plaatst haar in een kader.


VERMOGEND
een van de topstukken uit het archief Eemland is een verzameling brieven, gebeden, recepten en gedichten uit de zestiende eeuw, samengebundeld in een boek. de documenten van particuliere aard komen uit de nalatenschap van de zeer vermogende familie Van der Maeth en geven ons een idee van wat deze mensen zoal bezighield.
 • archiefeemland.nl • ZOENBRIEF
  Condt sij een yegelijcken alsoo een seker ongevalle, nederslach ende dootslach, god betert, gebuert ende geschiedt is geweest binnen den dorpe van Tilborch, in den persoon van wilner Symon Willemsz. Van den Gheyne, doode en van Jannen Anthonis Meeusz, misdadiger.
  de zoenbrief moest op grond van het oude Germaanse recht twee families verzoenen als er een moord was gepleegd. de kerk helpt mee om bloedwraak te verkomen.
 • geheugenvantilburg.nl
 • bonifatiusparochie.info
 • geldersarchief.nl • DE NATUUR
  Carolus Clusius (1526-1609) is een belangrijk botanist in de 16e eeuw. 1300 brieven van zijn hand zijn gedigitaliseerd. de brieven zijn geschreven in het Latijn, Frans, Spaans, Italiaans, Duits en Nederlands en worden bewaard in de universiteit van Leiden.
 • disc.leidenuniv.nl • STAMVADER
  Willem van Oranje leefde van 1533-1584 hij is de stamvader van de Nederlandse koninklijke familie en was leider van de opstand tegen de Spaanse koning Filips II. de bewaard gebleven briefwisseling gericht aan of afkomstig van Willem van Oranje zijn in een beeldbank bijeengebracht bij het Instituut voor Ned. Geschiedenis in Den Haag.
  (de uitvinding van een Nederlandse identiteit was het resultaat van een geslaagde propagandacampagne van Willem van Oranje en zijn aanhang, vertelt dr. Judith Pollmann)
 • inghist.nl
 • hum.leiden.edu