JANUARI 2016: BOEKEN BRENGEN JE TERUG IN DE TIJD, EEN ZOEKTOCHT NAAR PERSONEN & FAMILIES UIT HET VERLEDEN
TELEFOONBOEKEN
Oude boeken vindt je in gemeentearchieven en in het muscom.
Online toegang:
Nederland 1925-1950
Nederland 1915
Nederland 1950
Bandoeng 1936

ADRESBOEKEN
Adresboeken worden op microfiches bewaard in Gemeentearchieven. Enkelen zijn online gezet.
Dordrecht 1884-1938
Baarn 1888 en 1948
Dordrecht 1894
Haarlem 1862
Haarlem 1878
Delft 1857-1949
Den Haag 1913 - 1927
Rotterdam 1808-1939
Soest 1930 en 1953
Suriname 1911
Zie meer bij : zoekplaatjes.nl

OVERHEID
Sinds 1806 verschijnt de staatsalmanak met namen van ambtenaren en personen in het Nederlands bestuur.
Vindplaats is het Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek. Vanaf 1961 heeft het namenregister >>>. Veel jaartallen zijn op CD-rom verkrijgbaar.

De schriftelijke verslagen van de 1e en 2e kamer vergaderingen worden de Handelingen van de Staten-Generaal genoemd. 1814-1995

ENCYCLOPEDIE
Een verzameling van kennis, algemeen of thematisch van aard. Naslagwerk, alfabetisch geordend en bevat o.a. ook gegevens van personen wikipedia.org

WEGWIJZERS
De P.O.P. gids verwijst naar archieven in het Nationaal Archief die unieke informatie over persoons- en beroepsgroepen bevatten. Voor de papieren Popgids en andere onderzoeks gidsen zie gahetna.nl
Broncommentaren geven uitleg over de gebruiksmogelijkheden van archiefbescheiden. Ze kunnen worden geraadpleegd in openbare bibliotheken en in de studiezalen van archieven. inghist.nl
Onderzoeksgidsen en handleidingen
 • CBG
 • Erfgoedhuis ZH
  BIJZONDERE CATALOGI
  Een catalogus van antiquarische reisboeken bevat verwijzingen naar honderden reisbeschrijvingen. vandersteur.nl

  Een chronologische lijst beschrijft 497 handschriftelijke reisverslagen uit bibliotheken, musea en archieven in NL. egodocument.net

  de CEN (Catalogus Epistularum Neerlandicarum) is een catalogus van de tot op heden ontsloten brieven in de collecties van Nederlandse wetenschappelijke instellingen.


  Opschriften van graf stenen, rouwborden, muurstenen, geboorte lepels, naam plaatje, kerkbanken, orgels, zilver verzameld in een boek walmar.nl • ADELSBOEKEN
  Het Nederlands Adels-boek (Rode Boekjes) wordt uitgegeven door het CBG De in 1903 gestarte reeks geeft de genealogieŽn van de adellijke families in Nederland weer.
  1949

  Het Europese adelsboek is Frans en Duitstalig. De Almanac de Gotha is vanaf 1764 verschenen met genealogieŽn. Het zijn ook jaarboeken met kalenders en wetenswaardigheden over naamdagen, de handel, het leger, de diplomatie en allerhande statistiek.
  1771
  1821-1910
  1907-1916
  1865
  1874
  1879
  1884

  PATRICIAAT
  het blauwe boekje is de naam van een boekenreeks die jaarlijks sinds 1910 door het CBG wordt uitgegeven met genealogieŽn van patricische, niet-adellijke families (prominente bestuurders, wetenschappers, officieren en/of zakenlieden) ook op CD-rom verkrijgbaar.


  FAMILIEHERALDIEK
  Heraldiek verhaalt van kleuren, symbolen, versieringen en herkenningstekens die in de vorm van een wapen worden weergegeven. wazamar.org
  BIOGRAFISCHE WOORDENBOEKEN
  Het Digitaal Vrouwenlexicon DVN geeft korte biografische schetsen (lemmaīs) over opmerkelijke vrouwen uit de geschiedenis tot 1850
  Het Biografie Instituut zet een aantal biografische naslag-werken op een rij
  Het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woorden-boek NNB heeft 10 delen. Dit lexicon bevat beknopte levensschetsen van opvallende Nederlanders die voor 1910 zijn overleden. Het Biografisch Woorden-boek van Nederland BWN is een vervolg op het NNBW in zes delen en verscheen van 1979-2009 op papier.
  1780-1830
  1880-2000
  In bibliotheken en via verloren.nl vind je diverse regionale biografische woordenboeken en jodeninnederland.nl is een joods biografisch woordenboek.

  GENEALOGISCH REPERTORIUM
  Dit naslagwerk met verwijzingen naar elk boek of artikel, waarin drie of meer generaties van een bepaalde familie worden genoemd is ooit begonnen door de bekende genealoog Jhr. Mr. Dr. E.A. van Beresteyn (1876-1948) en wordt nu door het CBG voortgezet.

  GENEALOGIE & GESCHIEDENIS
  Historische of familie verenigingen publiceren boeken en tijdschriften. Raadpleeg de catalogi van NGV en CBG en van gespecialiseerde winkels en uitgeverijen.
 • erfgoed.info
 • vandersteur.nl
 • boekenwebsite.nl
 • benwilbrink.nl
 • pirola.nl
 • historicfuture.nl
 • verloren.nl
 • historischhuis.nl
 • BOEKEN ZOEKEN
  Oude en nieuwe boeken, te koop of te leen: De Nederlandse Centrale Catalogus NCC bevat de bibliografische gegevens en de vindplaatsen van boeken en tijdschriften in meer dan 400 bibliotheken in Nederland
 • worldcat.org
 • bibliopolis.nl
 • kb.nl
 • bibliotheek.nl
 • meertens.knaw.nl
 • antiqbook.nl
 • boekwinkeltjes.nl
 • boekopcd.nl
 • boektrust.nl
 • books.google.com
 • archive.org
 • digitale bibliotheek
 • repertorium utrecht
 • nationaalarchief
 • sabine.nu

  BOEKGESCHIEDENIS
  De Nederlandse Boekhistorische Vereniging NBV is er voor een ieder die het oude en het nieuwe boek in al zijn verschijningsvormen een warm hart toedraagt.
  Museum Meermanno Westreeniaum, richt zich op het geschreven en gedrukte boek in het heden en verleden. meermanno.nl
  Full-text toegang tot boeken uit het Nederlandse taalgebied 1781-1800 via earlydutchbooksonline.nl

  PALEOGRAFIE
  Paleografie is een hulpwetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen en ontcijferen van oude handschriften en archiefstukken. geneaknowhow.net • media & research de huisdetective / disclaimer