Familiearchieven.nl is een onafhankelijk particulier initiatief opgezet door Carla van Beers en online sinds 6-3-2007. Deze website brengt het fenomeen van het familiearchief onder de aandacht om de betekenis van een familieverhaal en het belang van het bewaren en terugvinden van persoonlijke documenten te benadrukken. Iedereen heeft een archief in huis, denk aan foto's, documenten of voorwerpen, het zijn verhalen en herinneringen van vroeger.

  Particuliere archieven
  In 2005 kreeg kunstenaar en auteur Carla van Beers het beheer over de nagelaten papieren van haar familie met daarin oorlogsdocumenten, correspondentie en fotoalbums. Maar ook de kwartierstaat van haar moeder Sjouk Sytstra, zo leerde zij over de afkomst van haar oma Johanna Warmerdam en haar overgrootmoeder Alida van Leeuwen. Om nog meer inzicht in het leven van haar voormoeders te krijgen bezocht ze diverse erfgoedinstellingen en ontdekte ze het archief als bewaarplaats. Vervolgens leerde ze hoe je zelf nagelaten papieren kunt ordenen, verpakken en ontsluiten. Deze kennis wil ze graag delen en uitdragen.

  Egodocumenten
  Eeuwenlang bewaarden families documenten over bezittingen en afstamming, om als bewijsvoering te dienen. Het werd meegegeven aan nieuwe generaties en bewaard in huizen door nazaten of grondbezitters. In de 19e en 20e eeuw kwamen er steeds meer egodocumenten die, als bijdrage aan de geschiedschrijving van een familie, in een familiearchief bewaard zijn gebleven.

  Onschatbare waarde
  Gedurende de laatste decennia's is er een nieuw inzicht ontstaan: familiearchieven bevatten verzamelingen waarin je de tijdgeest met uiteenlopende onderwerpen van diverse aard kunt terugvinden. Dit vormt een bron van inspiratie voor onderzoekers in de wereld van kunst, literatuur en wetenschap. Een familiearchief is een dierbaar bezit en ook als cultureel of sociaal kapitaal van onschatbare waarde.

  Service-Desk
  In aanvang was www.familiearchieven.nl als portal meer gericht op het laten zien van de "Collectie Nederland" in de vorm van brieven, egodocumenten, verzamelingen, reisverhalen en dagboeken. Zie afbeelding.
  In 2014 is besloten om als Servicedesk verder te gaan. Het erven, beheren of maken van een familiearchief is een mooie en bijzondere taak, voor de een is het een hobby en voor de ander een missie. Wie daarbij ondersteuning nodig heeft kan hier terecht.