wat is een familiearchief
Familiearchieven, het woord klinkt wel wat heel deftig, waar ik slechts eene eenvoudige verzameling van familieherinneringen op het oog heb.....zei Louise Stratenus in 1902.
Volgens de nederlandse archiefterminologie bestaat een familiearchief uit een combinatie van persoonlijke archieven, afkomstig van leden van dezelfde familie of van verwante families. De nadruk ligt op de particuliere aard van het geheel der bescheiden waarbij het gaat om orginele documenten die aan een familie hebben toebehoord.
Zie ook wat Wim Veerman in 2005 tijdens de bijeenkomst van de afdeling familieorganisaties van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) over familiearchieven vertelt. In het algemeen kan je zeggen dat alle particuliere papieren en prive-documenten die jouw vorige generatie heeft achtergelaten te samen je familiearchief vormen.

hoe bewaar ik een familiearchief
Om de verspreidde stukken bij elkaar te brengen worden er ook wel familieverenigingen of stichtingen opgericht die dan het familiearchief beheren. Wie een archief in de familie wil houden maakt een overzichtelijke lijst met inhoud (inventaris) en verdiept zich in hoe je het materiaal het beste in een optimale conditie kunt houden. Zie de handleiding van het archief delft of archives.gov of koninklijke bibliotheek
Je kunt je familiearchief ook buiten de familie bewaren, bijvoorbeeld door het aan een archiefinstelling in bruikleen te geven of door het te schenken.
Lees meer in de praktische gids voor het behoud en beheer van jouw archief door erfgoedcel co7 en over het behoud van boeken en papier kb.nl

openbaarheid en wetgeving
Familiearchieven vallen als particuliere archieven niet onder de archiefwet, daarom mogen beheerders zelf bepalen wat ze bewaren of weggooien en hoe ze het bewaren. Ook voor de ontsluiting zijn geen regels, men overweegt wie men wel of geen toegang geeft. Wie een archief overdraagt aan een rijksarchiefinstelling krijgt wel te maken met de archiefwet en dan zal er in overleg met de instelling bepaald worden wat wel of niet openbaar is. Wanneer een archief geschonken is, mag de archiefinstelling het "opschonen", dat betekent dat er delen vernietigd kunnen worden. De archiefwet bepaalt dat verkoop van archiefdocumenten niet is toegestaan.

wat is het nut van een familiearchief
Eeuwen geleden bewaarden families documenten over bezittingen en afstamming, welke als bewijsvoering dienden en die meegegeven werden aan opeenvolgende huizen- of grondbezitters en aan de nieuwe generaties. In de 19e en 20e eeuw kwamen er steeds meer egodocumenten die, als bijdrage aan de geschiedschrijving van een familie, in het archief bewaard zijn gebleven. Tegenwoordig dienen familiearchieven niet alleen meer als bewijsvoering en historie van de eigen familie. Het zijn vooral verzamelingen geworden waarin je de tijdgeest en heel uiteenlopende onderwerpen van diverse aard kunt terugvinden. Het erven, beheren of maken van een familiearchief is daarom ook een mooie taak, hobby of een missie. Een archief heeft betekenis voor de identiteit van een familie en is daarnaast heel waardevol voor historisch of wetenschappelijk onderzoek. Erfgoed is cultureel en sociaal kapitaal, bewaren dus!

waar vind ik een familiearchief
Familiearchieven worden meestal in huis bewaard. Oude of omvangrijke archieven zijn vaak aan een archiefinstelling overgedragen, die het in bruikleen krijgt of als schenking heeft opgenomen. In beide gevallen kan het voorkomen dat stukken her en der verspreid raken. Wanneer er geen inventaris is gemaakt, weet je niet wat er bij wie bewaard is gebleven.
Er is geen Centraal Register (meer) waar je kan zien welke families archieven beheren. Dat gemis wordt min of meer opgevangen door internet. Hier zijn diverse portals te vinden die je een eind op weg kunnen helpen. Een beperkt maar goed overzicht geeft archieven.nl. Verder kan je zoeken via de websites van de regionaal historische centra of in stads- en streekarchieven via archiefwiki. Voor private archieven in Vlaanderen zie archiefbank.be voor Schotland zie nas.gov.uk/nras en archivesportaleurope.eu voor Europa. Meer over familiearchieven is terug te vinden via kvan.courant.nu.


  hoe houd je het familiearchief op orde?
  Ligt alles her en der verspreid in huis? Maak van de berg papieren een archief, zodat ook anderen kunnen zien waar het over gaat. lees verder  hoe maak je een inventaris van je archief?
  Met een inventaris kunnen stukken uit een familiearchief goed opgeborgen worden en zijn ze ook weer snel terug te vinden. lees verder  hoe maak je een handgeschreven codicil?

  In een codicil kan je opschrijven aan wie je brieven, dagboeken, fotoalbums of andere documenten en voorwerpen wilt nalaten.
  lees verder