<<< PLATFORM Particuliere Archieven >>>
DONDERDAG 22 APRIL 2010: Bijeenkomst Platform Particuliere Archieven (PPA) in het Auditorium van het Nationaal Archief, Den Haag / Inloop vanaf 14.30 uur, Aanvang progamma 15.00 uur
Hoe krijgen zorgarchieven de zorg die ze verdienen? onderstaande sprekers zullen een pleidooi houden voor het bewaren van de archieven en een voorzet geven hoe dit in de praktijk in zijn werk zou kunnen gaan. Zij spreken vanuit hun eigen invalshoek als onderzoeker. Het Platform Particuliere Archieven stelt vragen als “door wie”, “waar bewaard”, “financiën” en “privacy”, om vervolgens een standpunt in te nemen.

Max Paumen is gespecialiseerd in interview en reportage. Hij werkt freelance voor Markant (gehandicaptenzorg) en is webredacteur van Carante Groep een samenwerkingsverband van elf zelfstandige organisaties in de care sector. Samen met Christa Carbo schreef hij in 2009 het boek Liefdewerk en oud papier, de geschiedschrijving van de gehandicaptenzorg. In dit boek komt naar voren dat er nog veel te onderzoeken en te ontdekken valt en dat amateurhistorici bewaarders zijn van talloze stukjes die samen het grote verhaal in beeld brengen.

Karel-Peter Kompanje is docent geschiedenis zorgverzekeringen bij de afdeling Metamedica van het VUmc Amsterdam voor het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars. Hij doet onderzoek naar de structuur en financiering van het Nederlandse bestel van zorg en verzekering, geeft onderwijs hierin en beheert de archief- en bibliotheekcollectie van het KHZ. Van zijn hand verschenen onder andere Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001 (Zeist 2001), Tussen volksverzekering en vrije markt. Verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidszorg 1880-2006 (Amsterdam 2008) en Two centuries of solidarity. German, Belgian and Dutch social health insurance 1770-2008 (Amsterdam 2009). kenniscentrumhistorischezorgverzekeraars (KHZ)

Rob Wolf schrijft als historicus en archivaris boeken en artikelen, maakt plannen van aanpak voor de bewerking van complexe archiefclusters (voorbeeld de Godshuizen in opdracht van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch), adviseert organisaties bij de inrichting van hun documentaire informatievoorziening en inventariseert archieven, metname particuliere archieven die door het Regionaal Archief Nijmegen zijn verworven. Binnenkort verschijnt zijn Boek over de geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers (NVAM) en de beroepsgroep van anesthesiemedewerkers robwolf.nl