<<<  PLATFORM Particuliere Archieven >>>
DONDERDAG 11 NOVEMBER 2010: Bijeenkomst Platform Particuliere Archieven (PPA) in het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28 / 14.00-17.00 De belangstelling bij het publiek voor foto- en beeldmateriaal is groot. Archiefbeherende instellingen zijn dan ook graag bereid prenten en foto's in hun collectie op te nemen. Maar dan... Wat kunnen we eigenlijk met dat materiaal? Wat mag wel en wat mag niet? Hoe zit het met auteurs- en gebruiksrechten? Wat doen we met verweesde foto's? Hoe zit het met publicatie op internet? De bijeenkomst met deze zeer actuele problematiek (denk aan de activiteiten van de Stichting Pictoright) wordt geopend door mw. drs. Saskia van Dockum, directeur van Het Utrechts Archief. Natuurlijk is er ook ruimte voor discussie, graag horen we hoe u binnen uw organisatie met deze problematiek omgaat.

Programma
  • 14.00-14.30 uur ontvangst koffie/thee
  • 14.30-14.45 welkom & openingswoord door mw. drs. Saskia van Dockum, directeur van Het Utrechts Archief
    Sprekers
  • 14.45-15.15 Peter van der Doel, directeur Spaarnestad Photo
  • 15.15-15.45 drs. Eric de Ruyter, hoofd studiezaal en website, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
  • 15.45-16.15 mw. mr. Annemarie Beunen, faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
    De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.