10-6-2013

Het privé-archief van Jan Cremer

De 73 jarige kunstschilder Jan Cremer heeft met zijn autobiografische boeken "Ik Jan Cremer" al veel van zijn persoonlijke levenssfeer vrijgegeven. Nu verkoopt hij zijn jeugdtekeningen, schoolrapporten, documenten en brieven. Zijn archief bevat ook realia als kledingstukken en reistas. Vroeger had hij zijn privé-bezittingen dikwijls in bewaring gegeven op vliegvelddepots of bij hotels. Nu hoeft hij er zelf niet meer naar om te kijken. "Het is een goed moment om deze spullen vrij te geven en te zorgen dat ze in veilige handen komen", zegt Cremer.

De kaarten, brieven, agenda's en persoonlijke papieren bevatten bewijsstukken voor de ongelofelijke verhalen van de rusteloze jongen uit Enschede die in zijn eentje de kunst, de literatuur en de wereld veroverde. De bestseller-schrijver hield van de meest begeerde vrouwen van zijn tijd. De collectie die als "Cremeriana" aangeboden wordt bestaat uit 817 kavels en bevat ook veel (aan kunst gerelateerd) drukwerk uit het privé-bezit van de kunstenaar.

Net als zijn overleden vader kon Jan Cremer het zwerven niet laten. De kaartjes die hij vanuit verre uithoeken aan zijn moeder, zijn halfzusje Irma en gedurende enige tijd ook naar zijn zoons Clifford en Clinton die bij zijn moeder in Enschede woonden stuurde worden als lot 16 geveild. (Estimated Price: €3,500 - €5,000) Deze zeer fraaie collectie bestaat uit 80 ansichten uit Colombia, Canada, Ceylon, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Lapland, Noorwegen, Rusland, Spanje, Zweden, Tunesië, Turkije en de Verenigde Staten van Amerika.

Voor meer info, zie de online catalogus: jancremerveiling.nl


Carla van Beers


Cremeriana te koop: schrijver en kunstschilder Jan Cremer verkoopt zijn persoonlijke archief. Twaalf scheepskisten met meer dan duizend documenten worden door Adams Amsterdam Auctions op 27 juni 2013 online geveild.


Lees ook:
  • Vijf eeuwen in particulier bezit
  • Eeuwenoud familiefonds
  • Zedelijke en stoffelijke belangen
  • Bewaarplaats familiearchieven I
  • Bewaarplaats familiearchieven II
  • Het privé-archief van Jan Cremer
  • Bewaarplaats familiearchieven III  • familiearchieven.nl benadrukt de betekenis van een familieverhaal en onderstreept het belang van het bewaren en terugvinden van herinneringen en persoonlijke documenten voor historisch, genealogisch en biografisch onderzoek.